Blog

Mój prąd – TOP 10 pytań i odpowiedzi o rządowy program

Udostępnij

Zainteresowanie OZE w Polsce jest coraz większe. Istnieje coraz więcej rozwiązań pozwalających na korzystanie z odnawialnych źródeł energii na poziomie prywatnego gospodarstwa domowego. Polski rząd wspiera wiele inicjatyw, dzięki którym możemy ubiegać się o satysfakcjonujące dofinansowania pozwalające na zakup i montaż systemów zasilających dom źródłami energii odnawialnej.

Program Mój Prąd – co to jest?

Program Mój Prąd kierowany jest do właścicieli nieruchomości, który ma na celu rozwijać energetykę prosumencką. Mowa jest o wytwarzaniu energii elektrycznej na skalę swoich potrzeb. Natomiast nadwyżki tej energii mogą być sprzedawane do sieci energetycznej, z którą podpisana jest aktualnie umowa.

Obecnie trwa już trzeci nabór wniosków, który jest prowadzony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Spełniając odpowiednie wymagania, inwestorzy mogą ubiegać się o dofinansowanie do instalacji fotowoltaicznych. Warto zatem dokładnie dowiedzieć się, na czym polega Program Mój Prąd, do kogo dokładnie jest kierowany, a także, na jakich zasadach można z niego skorzystać. Na wszystkie wątpliwości możemy znaleźć odpowiedzi w TOP 10 najczęściej zadawanych pytaniach o rządowy program.

Do kogo kierowany jest Program Mój Prąd?

Program Mój Prąd kierowany jest do osób fizycznych, które posiadają system instalacji fotowoltaicznej. Jednocześnie wytwarzany prąd wykorzystywany jest wyłącznie na własne potrzeby. Ponadto inwestor musi się rozliczać w systemie net-billing. Osoba fizyczna również musi posiadać podpisaną umowę z siecią energetyczną, która obejmuje kwestie związane z produkcją energii elektrycznej na własny użytek, a także ewentualnej sprzedaży jej nadwyżki.

Czego dotyczy Program Mój Prąd – jakich dokładnie instalacji?

Chcąc skorzystać z rządowego Programu Mój Prąd, wykazujemy, iż jesteśmy właścicielami instalacji fotowoltaicznej montowanych na dachu nieruchomości, bądź na stelażu. Ponadto możemy być również właścicielami magazynów ciepła, magazynów energii elektrycznej, ale należy pamiętać, aby ich pojemność wynosiła co najmniej 2 kWh. Program Mój Prąd dotyczy również osób posiadających systemy zarządzania energią domową, do których zalicza się EMS lub HEMS.

Jaki jest najważniejszy warunek przystąpienia do Programu Mój Prąd?

Oprócz tego, iż decydujemy się na instalację fotowoltaiczną, to jednocześnie moc instalacji musi się mieścić w przedziale od 2kW do 10 kW. Dlatego właśnie program kierowany jest do właścicieli budynków mieszkaniowych, ponieważ przedsiębiorstwa najczęściej wykazują się instalacjami o większej mocy.

Na co możemy przeznaczyć pieniądze pozyskane z dofinansowania?

Należy mieć na uwadze, iż do Programu Mój Prąd przystępujemy nie w momencie, kiedy chcemy pozyskać dodatkowe środki finansowe na zakup paneli fotowoltaicznych, ale już w momencie, gdy jesteśmy ich właścicielami. Dlatego dofinansowanie polega przede wszystkim na zwrocie kosztów, jakie z tego tytułu ponieśliśmy.

Dofinansowanie obejmuje takie elementy, jak sam zakup paneli fotowoltaicznych, wszystkich elementów, które okazały się niezbędne podczas ich montażu, a także kosztów związanych z robocizną.

Jaką wysokość dofinansowania jesteśmy w stanie uzyskać?

Decydując się na wzięcie udziału w Programie Mój Prąd, możemy liczyć na dofinansowanie w wysokości do 50% wszystkich kosztów, jakie ponieśliśmy z tytułu instalacji fotowoltaicznej, a także zostały one zakwalifikowane według warunków programu. Jednak należy pamiętać o tym, iż istnieją pewne limity, które rozpatrywane są w zależności od naszej sytuacji, a także kroków, jakie podjęliśmy.

Dlatego:

 • Jeżeli rozliczamy się w systemie net-billing
 • Rozliczamy się w systemie net-metering, ale nie korzystaliśmy z żadnych dodatkowych środków finansowych na założenie instalacji fotowoltaiczną, a także przejdziemy ostatecznie na system net-billing

Będziemy mogli liczyć na dofinansowanie w wysokości:

 • Maksymalnie 4 tys. zł – na zakup mikroinstalacji fotowoltaicznej bez żadnych dodatkowych elementów
 • Maksymalnie 5 tys. złotych na zakup mikroinstalacji fotowoltaicznej wraz z jednym dodatkowym elementem, takim jak magazyn energii elektrycznej, magazyn ciepła, czy też systemami EMS, bądź EMS. Drugą opcją jest dofinansowanie takiej kwoty na poszerzenie naszej instalacji o zwiększenie wydajności w zakresie magazynowania ciepła. Dlatego środki finansowe możemy pozyskać za zakup np. buforu ciepła z grzałką elektryczną, pompę ciepła, czy też zasobniki c.w.u.
 • Maksymalnie 7,5 tys. złotych na zakup akumulatora o minimalnej pojemności 2 kWh, przy czym cena za 1 kWh nie może być wyższa niż 4 tys. złotych
 • Maksymalnie 3 tys. złotych na zakup elementów zaliczających się do systemu zarządzania energią HEMS/EMS. Ważne jest jednak to, aby zdecydować się również na zakup i/lub montaż magazynu ciepła, bądź też magazynu energii cieplnej.

Przy spełnianiu wszystkich powyższych warunków, możemy uzyskać kwotę w wysokości maksymalnie 20,5 tys. złotych. Ważne jest to, iż dofinansowanie dotyczy jednego przedsięwzięcia.

Inne limity dotyczą sytuacji, w której:

 • Masz podpisaną umowę w systemie net-metering, korzystasz z innych dofinansowań na zakup instalacji fotowoltaicznej, a także ostatecznie przejdziesz na system net-billing.

W takiej sytuacji również możesz liczyć na maksymalną kwotę dofinansowania, pokrywającą 50% kosztów. Jednak limity maksymalnych dopłat różnią się od pierwszej sytuacji. Dlatego możesz otrzymać:

 • Maksymalnie do 2 tys. zł jeżeli zdecydujesz się na zakup dodatkowego elementu do mikroinstalacji fotowoltaicznej (do tych elementów zalicza się magazyn energii elektrycznej, magazyn ciepła, lub też systemy HEMS/EMS.
 • Maksymalnie do 5 tys. zł, jeżeli zdecydujesz się na zakup dodatkowego elementu wspomagającego magazynowanie energii. Do takich elementów zaliczają się np. zasobniki c.w.u., bufory ciepła lub pompy ciepła.
 • Maksymalnie do 7,5 tys. zł jeżeli zdecydujesz się na zakup akumulatora o pojemności nie mniejszej niż 2 kWh, jednocześnie cena za 1 kWh, nie może być wyższa niż 4 tys. zł.
 • Maksymalnie do 3 tys. zł, jeżeli zdecydujemy się na zakup systemu zarządzania energią HEMS lub EMS. Warunkiem skorzystania z takiego dofinansowania jest zakup magazynu energii cieplnej lub elektrycznej.

W przypadku tej sytuacji, gdy będziemy starać się o dofinansowanie w Programie Mój Prąd, możemy maksymalnie uzyskać kwotę w wysokości 17,5 tys. zł. Ważne jest to, iż takie dofinansowanie dotyczy tylko jednego przedsięwzięcia.

Czy pieniądze pozyskane z dofinansowania w ramach Programu Mój Prąd możemy odliczyć od podatku?

Jednym z najczęściej pojawiających się pytań, pojawiających się w zakresie Programu Mój Prąd jest to, czy pozyskane pieniądze musimy ująć w rocznym zeznaniu podatkowym. Okazuje się, że nie ma takiej konieczności, ponieważ pieniądze pozyskane z dotacji są zwolnione z obowiązku płacenia podatku dochodowego.

Z jakich ulg możemy skorzystać, biorąc udział w Programie Mój Prąd?

Dużym udogodnieniem jest to, iż korzystając z dofinansowania w ramach Programu Mój Prąd, mamy również możliwość skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej. Taka ulga polega na tym, iż od podatku możemy odliczyć kosztów, jakie ponieśliśmy z tytułu założenia instalacji fotowoltaicznej. Ale do tej kwoty nie wlicza się suma dofinansowania, jaką otrzymaliśmy.

W jakim miejscu należy złożyć wniosek?

Jeżeli jesteśmy zainteresowani złożeniem wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Mój Prąd, wystarczy wejść na stronę internetową gwd.nfosigw.gov.pl.

Jaki jest koszt wzięcia udziału w Programie Mój Prąd?

Samo złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Mój Prąd nie pociąga za sobą żadnych kosztów. Jednak należy pamiętać o tym, iż w Programie mogą wziąć udział tylko osoby, które mają już udokumentowany zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej na swoim budynku. Dlatego ponosimy 100% kosztów związanych z inwestycją i po zatwierdzeniu wniosku, część środków finansowych zostaje nam zwrócona.

 Jakie dokumenty powinny znaleźć się we wniosku?

Zanim przejdziemy do złożenia wniosku o dofinansowanie, warto przygotować wszystkie niezbędne dokumenty, które znacznie ułatwią nam przejście przez wszystkie formalności. Do nich zaliczają się takie dokumenty jak:

 • Kopię faktury za montaż oraz dostawę mikroinstalacji fotowoltaicznej
 • Dowód zapłaty
 • Zaświadczenie o montażu licznika wraz z numerem PPE wydane przez Operatora Sieci Dystrybucyjnej
 • Oświadczenie o zapłacie
 • Zaświadczenie o rozliczeniu się w systemie net-billing
 • Pełnomocnictwo do składanego wniosku
 • Protokół odbioru prac wystawiony przez naszego wykonawcę

Wszystkie wzory oraz zaświadczenia można pobrać ze strony internetowej https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-programu-moj-prad Mając już wszystkie dokładne odpowiedzi dotyczące Programu Mój Prąd, z pewnością będzie nam o wiele łatwiej podjąć właściwą decyzję dotyczącą skorzystania z dofinansowania. Jeżeli będziemy mieli jeszcze jakieś wątpliwości związane z tym, czy kwalifikujemy się do programu lub też, czy jeszcze są środki finansowe na ten cel, możemy korzystać z bieżących informacji znajdujących się we wcześniej wspomnianych serwisach internetowych.

OCENA WPISU

Udostępnij

Komentarze (0)

0 0 votes
Ocena
Subscribe
Powiadom o
guest
Ocena
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments