Ile prądu w prądzie, czyli za co tak naprawdę płacisz rachunki?

Ceny prądu fotowoltaika oze projekt

„Rachunek za prąd” tylko z nazwy dotyczy samego prądu. Wśród opłat znajduje się kilka składowych – jedne są stałe i obowiązkowe, inne można znacząco obniżyć. W tym artykule wyjaśnimy, jak odczytywać rachunki za prąd.

Energia czynna (kWh) – opłata za energię elektryczną pobraną z zakładu w danym okresie. Po założeniu instalacji fotowoltaicznej będzie znacząco niższa lub będzie wynosić „0” – zobacz rachunek naszego klienta na dole strony.

Składnik zmienny stawki sieciowej (kWh) tzw. przesył – zależy od zużycia, opłata za przesył energii, odzwierciedla koszty związane z funkcjonowaniem sieci (m.in. za utrzymanie sieci rozpiętych na słupach wysokiego napięcia). Po założeniu instalacji fotowoltaicznej będzie znacząco niższa lub będzie wynosić „0”  – zobacz rachunek naszego klienta na dole strony.

Stawka jakościowa (kWh) – zależy od zużycia, pokrywa koszty związane z utrzymaniem równowagi systemu elektroenergetycznego. Po założeniu instalacji fotowoltaicznej będzie znacząco niższa lub będzie wynosić „0” – zobacz rachunek naszego klienta na dole strony.

Opłata OZE (kWh) – opłata, z której pokrywa się dopłaty dla producentów zielonej energii i która na mocy ustawy jest doliczana do rachunku od lipca 2016 roku. Od końca 2017 r. Urząd Regulacji Energetyki wyzerował stawkę opłaty OZE na rok 2018, w 2019 r. stawka również będzie wyzerowana.

Składnik stały stawki sieciowej (kW) – opłata konieczna, ma pokrywać koszty utrzymania urządzeń energetycznych.

Stawka opłaty przejściowej (kW) – opłata konieczna, wyznacza ją Urząd Regulacji Energetyki. Pokrywa koszty elektrowni związane z kredytami zaciągniętymi na rozbudowę mocy wytwórczych.

Abonament (zł/mc) – opłata konieczna; dotyczy bieżącej obsługi sprawowanej przez zakład energetyczny, np. gdy przedstawiciel zakładu będzie odczytywał nasz licznik, zakład będzie sporządzał rachunki.

Gdy masz już instalację fotowoltaiczną, zobaczysz na swoim rachunku pozycje informujące o :

Energia czynna pobrana (kWh) – ilość energii pobranej z zakładu energetycznego, kiedy instalacja fotowoltaiczna nie produkowała prądu np. nocą lub gdy nasze zapotrzebowanie na prąd było wyższe niż produkcja.

Energia czynna oddana (kWh) – ilość energii, którą wyprodukowała instalacja fotowoltaiczna, i która została przekazana na przechowanie do zakładu energetycznego. W okresach dużego nasłonecznienia, instalacja produkuje nadwyżki prądu, które następnie są magazynowane w zakładzie energetycznym i możliwe do odebrania w ciągu 365 dni, np. zimą, kiedy produkcja z instalacji jest mniejsza (dzieje się to w pełni automatycznie). Klienci nieposiadający jeszcze instalacji fotowoltaicznej mają tę pozycję zawsze wyzerowaną.

Współczynnik korekty – czyli opust, współczynnik wskazujący procent energii, którą w ciągu 365 dni możemy odebrać z magazynu zakładu energetycznego. Zgodnie z ustawą dla instalacji do 10 kWp współczynnik wynosi 0,8 (80%), dla większych instalacji 0,7 (70%).

Po założeniu instalacji fotowoltaicznej, już jako prosument, nadal będziesz otrzymywał rachunki od zakładu energetycznego, ale będą one znacząco niższe (do 90% niższe). Pewnych pozycji ze swojego rachunku nie zmienisz – są obligatoryjne dla wszystkich korzystających z energii elektrycznej niezależnie od jej bieżącego zużycia (np. abonament), ale po założeniu instalacji fotowoltaicznej te najwyższe zostaną zredukowane do możliwie najmniejszego poziomu.

Żeby lepiej zobrazować jak zmienią się Twoje rachunki, przedstawiamy faktury VAT naszych klientów.

Wysokość rachunku przed instalacją fotowoltaiczną – 1 208,36 zł

Wysokość po instalacji – 68,29 zł

Call Now Button