Wymień kopciucha! Uniknij kary

Kopciuch pompa ciepła oze projekt oze projekt

Mieszkasz na Mazowszu? Pamiętaj aby wymienić kopciucha! Samorząd Województwa Mazowieckiego przypomniał niedawno, że na obszarze województwa mazowieckiego od 11 listopada 2017 r. obowiązuje uchwała antysmogowa. Czas ucieka, a za nieprzestrzeganie tego prawa grozi nawet 5000 zł kary. 

Uchwała antysmogowa jest aktem prawa miejscowego obowiązującym wszystkich mieszkańców województwa, samorządy oraz podmioty działające na jego terenie. Ograniczenia i zakazy w niej wymienione dotyczą wszystkich użytkowników urządzeń o mocy do 1 MW, w których następuje spalanie paliw stałych, czyli właścicieli
w szczególności:

 • pieców,
 • kominków,
 • kotłów, w tym kotłów wchodzących w skład zestawów zawierających kotły na paliwo stałe, ogrzewacze dodatkowe, regulatory temperatury i urządzenia słoneczne.

Od dnia wejścia w życie uchwały, czyli od 11 listopada 2017 r. można montować tylko kotły i kominki spełniające normy emisyjne zgodne z wymogami ekoprojektu (wynikającymi z treści rozporządzeń Komisji UE):

 • ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (UE) 2015/1189 z 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe;
 • ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (UE) 2015/1185 z 24 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe.

Od 1 lipca 2018 r. nie wolno spalać w kotłach, piecach i kominkach:

 • mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem,
 • węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z ich wykorzystaniem,
 • węgla kamiennego w postaci sypkiej o uziarnieniu 0-3 mm,
 • paliw zawierających biomasę o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20% (np. mokrego drewna),

Ponadto uchwała wprowadza następujące regulacje:

 • od 1 stycznia 2023 r. nie wolno używać kotłów na węgiel lub drewno nie spełniających wymogów dla klas 3,4 lub 5 według normy PN-EN 303-5:2012, czyli tzw. „kopciuchów”,
 • od 1 stycznia 2028 r. nie wolno używać kotłów na węgiel lub drewno klasy 3 lub 4 według normy PN-EN 303-5:2012,
 • użytkownicy kotłów klasy 5 wg normy PN-EN 303-5:2012 będą mogli z nich korzystać do końca ich żywotności,
 • posiadacze kominków będą musieli wymienić je do końca 2022 roku na takie, które spełniają wymogi ekoprojektu, lub wyposażyć je w urządzenie ograniczające emisję pyłu do wartości określonych
  w ekoprojekcie.

 

Należy również pamiętać, że  przestrzeganie przepisów wprowadzonych niniejszą uchwałą może być kontrolowane zarówno w kwestii posiadanych urządzeń grzewczych jak i stosowanych rodzajów paliw. Użytkownicy instalacji naruszający przepisy uchwały mogą być ukarani mandatem do 500 zł lub grzywną do 5000 zł.

Rozwiązaniem problemu pompa ciepła 

Pompy ciepła są obecnie najbardziej opłacalną i najtańszą formą ogrzewania budynku. Nie tylko znajdą zastosowanie do nowych budowli, ale także do już istniejących instalacji. Urządzenia te nie potrzebują paliwa, ponieważ wykorzystują odnawialne źródła energii, np. powietrze. Do funkcjonowania trzeba im wprawdzie zapewnić prąd, lecz w porównaniu do innych form ogrzewania, wypadają nad wyraz korzystnie. Świadczą o tym m.in. średnie bieżące koszty użytkowania danych urządzeń (patrz tabela). Jeśli chcemy ogrzewać pompą ciepła budynek o powierzchni 100 m², rocznie zapłacimy średnio jedynie 150,65 zł, co poskutkuje miesięcznym kosztem w wysokości nieco ponad 13 zł! Dla porównania, kocioł na ekogroszek to ponad dwukrotnie wyższe koszty eksploatacji. Jednak najbardziej opłacalna będzie instalacja pompy ciepła w miejscach, gdzie pomieszczenia ogrzewane są kotłami węglowymi starszego typu. W ich przypadku średni roczny koszt na 1 m² to aż 53,88 zł. W domu o powierzchni 100 m² za ogrzewanie kotłem węglowym starszego typu trzeba płacić ponad 500 zł rocznie, czyli trzykrotnie więcej niż przy wykorzystaniu pompy ciepła! W perspektywie 20 lat korzystanie z tego ostatniego urządzenia pozwoli zaoszczędzić ponad 7 600 zł, gdzie im większa powierzchnia budynku, tym większe oszczędności. Skontaktuj się z nami i sprawdź jakie pompy ciepła w Warszawie możemy Ci zaoferować!

 

Call Now Button