Umorzenie podatku rolnego dzięki inwestycji w fotowoltaikę

ulga podatkowa oze projekt

Większość naszych klientów, prowadzących działalność rolniczą, przyznaje, że zainteresowało się fotowoltaiką ze względu na rachunek ekonomiczny. Trudno przejść obojętnie wobec możliwości znaczącej obniżki rachunków za energię elektryczną jakie daje fotowoltaika (nawet do 90%!). Czy istnieje inna ekonomiczna przesłanka, przemawiająca za zieloną energią w gospodarstwie? Tak – jest to ulga w podatku rolnym.

Fotowoltaika a ulga w podatku rolnym

Chodzi o tzw. ulgę inwestycyjną na obiekty środowiskowe. Zgodnie z art. 13 Ustawy o podatku rolnym, płatnikom podatku rolnego, którzy zainwestowali w urządzenia służące ochronie środowiska (jak też produkujące naturalne źródła energii) przysługuje ulga inwestycyjna. Polega ona na odliczeniu od podatku rolnego 25% wartości instalacji. Przykład: Rolnik płaci w swojej gminie 5 tys. zł podatku rolnego w skali roku. Instalacja fotowoltaiczna ma wartość 50 tys. zł. Po uwzględnieniu ulgi rolnik odliczy od podatku rolnego 12,5 tys. zł (czyli 25% wartości instalacji). W związku z powyższym rolnik przez okres 2,5 roku nie zapłaci podatku rolnego, tym samym oszczędzając 12,5 tys. zł. Poniżej prezentujemy fragment decyzji otrzymanej przez jednego z naszych klientów:
Jeśli chcesz wiedzieć ile zaoszczędzi Twoje gospodarstwo przy inwestycji w fotowoltaikę – skontaktuj się z nami! Bezpłatnie przygotujemy dla Ciebie kalkulację i komplet informacji.
Zachęcamy również do zapoznania się z przypadkiem naszego klienta – hodowcy, pana Tomasza. W tekście znajduje się garść konkretnych informacji na temat instalacji, którą założyliśmy w jego gospodarstwie.

*** Art. 13. Ustawy o podatku rolnym

Ulga inwestycyjna

1. Podatnikom podatku rolnego przysługuje ulga inwestycyjna z tytułu wydatków poniesionych na:

1) budowę lub modernizację budynków inwentarskich służących do chowu, hodowli i utrzymywania zwierząt gospodarskich oraz obiektów służących ochronie środowiska,

2) zakup i zainstalowanie: a) deszczowni, b) urządzeń melioracyjnych i urządzeń zaopatrzenia gospodarstwa w wodę, c) urządzeń do wykorzystywania na cele produkcyjne naturalnych źródeł energii (wiatru, biogazu, słońca, spadku wód) – jeżeli wydatki te nie zostały sfinansowane w całości lub w części z udziałem środków publicznych.

2. Ulga inwestycyjna przyznawana jest po zakończeniu inwestycji i polega na odliczeniu od należnego podatku rolnego od gruntów położonych na terenie gminy, w której została dokonana inwestycja – w wysokości 25% udokumentowanych rachunkami nakładów inwestycyjnych.

3. Ulga z tytułu tej samej inwestycji nie może być stosowana dłużej niż przez 15 lat.

3a. Kwota ulgi inwestycyjnej jest odliczana z urzędu w decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego. Podatnicy obowiązani do składania deklaracji na podatek rolny odliczają, określoną w decyzji w sprawie ulgi inwestycyjnej, kwotę przyznanej ulgi od należnego podatku rolnego.

4. Podatnik traci prawo do odliczenia od podatku rolnego niewykorzystanej kwoty ulgi inwestycyjnej w przypadku sprzedaży obiektów i urządzeń, od których przyznana została ta ulga, lub przeznaczenia ich na inne cele niż określone w ust. 1.

5. (uchylony)

Prześlij nam swój numer telefonu, odezwiemy się do Ciebie i przedstawimy najkorzystniejsze rozwiązanie dla Twojego domu.

Call Now Button

DZIĘKUJEMY ZA SKORZYSTANIE Z FORMULARZA!
W NAJBLIŻSZYM CZASIE SKONTAKTUJEMY SIĘ Z PAŃSTWEM