Ulga termomodernizacyjna 2021 – co można odliczyć i jak to zrobić?

Ulga termomodernizacyjna oze projekt

Ulga termomodernizacyjna umożliwia odliczenie w zeznaniu podatkowym wydatków poniesionych z tytułu tzw. przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Oznacza to, że jeśli zainwestowaliśmy w pompę ciepła lub fotowoltaikę, możemy uwzględnić taki wydatek w aktualnym rozliczeniu. Dowiedz się, jak odliczyć ulgę termomodernizacyjną w PIT!

Co to jest ulga termomodernizacyjna?

Ulga termomodernizacyjna polega na odliczeniu od podstawy obliczenia podatku (przychodów – w przypadku podatku zryczałtowanego) wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w naszym domu. Została wprowadzona 1 stycznia 2019 roku. Podatnicy, którzy wprowadzili termomodernizacyjne rozwiązania do swoich czterech kątów, mogą w ten sposób ująć w rocznym zeznaniu podatkowym wydatki z tego tytułu, a w konsekwencji zmniejszyć wysokość dochodów, które przecież podlegają opodatkowaniu. Warto zaznaczyć że z ulgi termomodernizacyjnej może skorzystać zarówno właściciel, jak i współwłaściciel domu jednorodzinnego, „szeregowca” itd. Jeden podatnik może maksymalnie odliczyć 53 000 zł.

Wcześniej wspomniane przedsięwzięcie termomodernizacyjne według obowiązujących reguł obejmuje:

  • ulepszenie w naszym domu, na skutek którego zmniejszy się zapotrzebowanie na energię do ogrzewania domu i przygotowania ciepłej wody użytkowej,
  • ulepszenie, na skutek którego zmniejszą się straty energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je źródłach ciepła, jeżeli budynki, do których dostarcza się tę energię spełniają wymagania w zakresie oszczędności energii lub zostały podjęte działania mające na celu zmniejszenie zużycia energii dostarczanej do tych budynków,
  • przyłączenie domu do scentralizowanego źródła ciepła, w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła, na skutek czego następuje zmniejszenie kosztów pozyskania energii dostarczanej do domu,
  • całkowitą lub częściową zamiana źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowanie kogeneracji.

Zakres działań, które można wliczyć do ulgi, jest stosunkowo szeroki. Dlatego też jest ona dostępna także dla  użytkowników pomp ciepła czy posiadaczy instalacji fotowoltaicznych. Zarówno pompy jak i fotowoltaika działają na zasadzie pozyskiwania odnawialnych źródeł energii, stąd opcja skorzystania z niej. Trzeba jednak wiedzieć, że nie możemy odliczyć wartości ulgi od podstawy podatkowej w przypadku budynków, które są jeszcze w budowie.

Ulga termomodernizacyjna – co można odliczyć?

Zasady możliwości skorzystania z ulgi  wyznaczają modernizacje wskazane jako przedsięwzięcie termomodernizacyjne. Jeśli chcesz odliczyć dany wydatek na tych zasadach, modernizacja musi figurować w załączniku do rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych.

Co ważne, jeśli np. zainwestowaliśmy w pompę ciepła i chcemy skorzystać z ulgi, wszelkie prace związane z instalacją nowego źródła ciepła muszą być zakończone w okresie maksymalnie 3 lat od końca roku podatkowego, w którym ponieśliśmy pierwszy wydatek na to przedsięwzięcie. Ta zasada dotyczy każdej inwestycji, którą chcemy uwzględnić w zeznaniu rocznym. Trzeba także wiedzieć, iż każdy zakup, który chcemy odliczyć od podstawy opodatkowania, musi być udokumentowany fakturą. Rachunek może wystawić tylko podatnik  podatku towarów i usług, który nie korzysta ze zwolnienia z tego opodatkowania. Przedsięwzięcia nie mogą być wliczone w koszty uzyskania przychodu.

Jak odliczyć ulgę termomodernizacyjną w PIT?

W ramach ulgi termomodernizacyjnej odliczamy ją w zeznaniu rocznym za rok, w którym poniesione zostały wydatki związane np. z inwestycją w fotowoltaikę. Do tego celu będą potrzebne wcześniej wspomniane faktury, które stanowią dowód zakupu oraz załącznik PIT/0.  W części B. tego dokumentu, w polu 27 (podatnik) lub 28 (małżonek) wpisujemy kwotę, którą chcemy odliczyć od podatku. UWAGA: Wartość ulgi nie może przekroczyć 53 000 zł na osobę! PIT/0 składamy zawsze razem z podstawową deklaracją PIT-28, PIT-28S, PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS lub PIT-37.

pit/0

Warto wiedzieć, że nie można odliczyć zbiorczo wszystkich wydatków w ramach ulgi termomodernizacyjnej. Z drugiej strony, jeśli np. instalacja fotowoltaiczna nie pokryła całkowitej dostępnej kwoty ulgi a jej wartość była wyższa niż nasze dochody, resztę możemy odliczyć w kolejnych latach, w ramach innego wydatku termomodernizacyjnego. Suma odliczenia podlega odliczeniu przez 6 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono dany wydatek.  Można także korygować deklaracje za lata wcześniejsze.

Zwrot i zwolnienie przedmiotowe w uldze termomodernizacyjnej

Jeśli po okresie jednego roku, w którym zapłaciliśmy za przedsięwzięcie termomodernizacyjne, otrzymaliśmy zwrot odliczonych wydatków, musimy doliczyć odpowiednio kwoty wcześniej odliczone od dochodu za rok podatkowy, w którym otrzymaliśmy zwrot. Oznacza to, że w przypadku zwrotu kosztów konieczne jest podwyższenie przychodu o odpowiednią wartość. Taka sama sytuacja zachodzi w przypadku, gdy nie zdążymy w wymaganym okresie 3 lat zrealizować danego przedsięwzięcia, które uwzględniliśmy w uldze.

Z drugiej strony może dojść do zwolnienia z opodatkowania, w ramach środków otrzymanych z tytułu dofinansowania lub umorzenia pożyczek, które zostały użyte do realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Mowa tutaj o otrzymaniu środków z NFOŚiGW lub wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, na realizację przedsięwzięcia w ramach programów takich jak Czyste Powietrze czy Mój Prąd. Jeśli więc otrzymamy zwrot poniesionych kosztów na tych zasadach, nie wykazujemy ich w zeznaniu rocznym.

Call Now Button