Taryfy energii elektrycznej w Polsce – jakie są ich rodzaje i którą wybrać?

Taryfy energetyczne oze projekt

Taryfy prądu są bardzo ważne w kontekście opłat za energię elektryczną. Nie każda z nich może być jednak dla nas opłacalna, ponieważ te kilka znaków na fakturze za prąd warunkuje w dużej mierze to, ile zapłacimy za zużyte kilowatogodziny. Czym właściwie są taryfy prądu i jakie ich rodzaje wyróżniamy? Wyjaśniamy, na czym polegają grupy taryfowe i którą z nich wybrać. Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się, w jaki sposób możesz uniezależnić się od opłat taryfowych i podwyżek prądu!

 

TARYFY PRĄDU – SPIS TREŚCI:

  1. Co to jest taryfa prądu i jakie są jej rodzaje?
  2. Taryfy za energię elektryczną – grupa G
  3. Taryfa prądu dla biznesu
  4. Taryfy prądu za prąd budowlany
  5. W jaki sposób zmienić swój plan taryfowy?
  6. Fotowoltaika – sposób na podwyżki taryfy prądu

Taryfy prądu – co to jest i jakie są ich rodzaje?

Taryfy prądu to określone plany cenowe, na podstawie których zakład energetyczny sprzedaje nam energię elektryczną. Istnieje kilka różnych rodzajów taryf, które dodatkową dzielą się na podgrupy. Plany cenowe mają swoje oznaczenia, w zależności od tego, kto będzie jego użytkownikiem. Taryfy prądu dotyczą zarówno przedsiębiorstw, jak i gospodarstw domowych czy rolnych. Można wyróżnić cztery podstawowe grupy:

  • A – przedsiębiorstwa zasilane siecią o napięciu wysokim,
  • B – firmy zasilane z sieci o napięciu średnim,
  • C – przedsiębiorstwa zasilane siecią o napięciu niskim,
  • G – przeznaczona dla gospodarstw domowych.
 

Taryfy prądu mogą mieć w swoim oznaczeniu maksymalnie cztery znaki. Pierwszy z nich to widoczne na powyższej liście A,B,C lub G. Kolejny znak stanowi moc umowna – 1 dla mniej niż 40 kW oraz 2 dla więcej niż 40 kW. Na trzecim miejscu znajduje się cyfra określająca strefę czasową (od 1 do 4). 1 oznacza stałą taryfę prądu przez całą dobę, a pozostałe zróżnicowaną cenę za energię np. z podziałem na stawkę dzienną i nocną. Ostatni znak nie występuje w każdym planie cenowym, ponieważ dotyczy sposobu rozliczania stref czasowych – mogą tu występować litery a, b czy w (np. opcja a oznacza podział na godziny szczytowe i poza nimi).

Taryfy prądu dla gospodarstw domowych

Taryfa z grupy G to najpopularniejszy plan cenowy w Polsce, ponieważ przeznaczony jest dla gospodarstw domowych. Taryfę prądu G kontroluje Urząd Regulacji Energetyki, aby uniknąć zawyżonych cen za prąd. W przypadku tego planu cenowego wyróżniamy trzy podrodzaje: G11, G12 oraz G12w.

Taryfa G11 to jednostrefowy plan cenowy dla mocy mniejszej niż 40 kW. Obecnie jest najpopularniejsza w Polsce i oznacza stałą stawkę za prąd przez całą dobę. To najlepsze rozwiązanie w przypadku, gdy korzystamy z urządzeń elektrycznych zarówno w dzień, jak i w nocy.

Kolejnym podrodzajem jest taryfa G12, gdzie obowiązują dwie różne stawki za energię elektryczną. Wynika to z podziału rozliczenia na strefę dzienną oraz nocną. W godzinach od 22:00 do 6:00 rano prąd jest więc tańszy. Warto jednak wiedzieć, że niższa stawka obowiązuje także w godzinach od 13:00 do 15:00. Pozostałe pory dnia oznaczają wyższą cenę za prąd. Ten rodzaj taryfy prądu jest szczególnie polecany osobom aktywnym, które wcześnie wychodzą z domu i wracają do niego dopiero późnym wieczorem lub gdy korzystamy z pompy ciepła.

Wariantem taryfy G12 jest natomiast G12w. Działa na takiej samej zasadzie jak poprzednia, gdzie dodatkowo koszt prądu jest niższy w okresie weekendowym, a zwykle od godziny 22:00 w piątek do 6:00 rano w poniedziałek. To rozwiązanie najlepiej sprawdzi się, jeśli większość czasu w domu spędzamy w weekendy.

Taryfa energii elektrycznej dla firm

W przypadku przedsiębiorstw z mocą umowną nie większą niż 40kW dostępne są trzy taryfy, a mianowicie C11, C12 oraz C12b. Ta pierwsza działa na takiej samej zasadzie jak G11. Słowo wyjaśnienia należy się jednak C12. To taryfa dwustrefowa, gdzie przedsiębiorcy płacą najwięcej w godzinach szczytu, a stawka poza nimi jest niższa. Warto zaznaczyć, że okresy szczytowe każdy zakład energetyczny określa według własnych zasad, dlatego wcześniej warto sprawdzić, czy dana oferta będzie opłacalna. C12b oznacza podział na strefę dzienną oraz nocną.

Jaka taryfa prądu obowiązuje, jeśli moc umowna przekracza 40 kW? Wtedy firma ma do wyboru C21, C22a, C22b oraz C23. Pierwsze trzy grupy należy interpretować na analogicznej zasadzie, jak poprzednie (np. litera a uwzględnia godziny szczytowe). Co ciekawe, ostatnia z nich, czyli C23, jest taryfą trójstrefową, z podziałem na cenę za prąd przed południem, po południu i w nocy.

Bardzo duże firmy, mogą zostać przyłączone do sieci wysokiego lub średniego napięcia (A lub B). Istnieje tu możliwość korzystania z taryf jednostrefowych, ale też dzielonych, bo nawet czterostrefowych!

Taryfy prądu za prąd budowlany

Kiedy jesteśmy w trakcie budowy np. niskoemisyjnego domu energooszczędnego, nie możemy korzystać z taryfy z grupy G. Do takich potrzeb powstał oddzielny plan cenowy, określany jako taryfa prądu budowlanego, która jest taka sama, jak dla sektora MŚP. Do przejścia na taryfę G mamy prawo dopiero wtedy, gdy przedstawimy zakładowi energetycznemu dokument potwierdzający zakończenie budowy.

Prąd budowlany może dostarczać zarówno lokalny dostawca energii, jak i każda firma, która została uprawniona do obrotu energią elektryczną (z odpowiednią koncesją). Zakład na wskazanej działce instaluje tymczasową rozdzielnię do dostarczania prądu na potrzeby prac budowlanych.

Jak zmienić taryfę prądu?

Jeśli chcesz zmienić taryfę prądu dla Twojego domu, masz do tego prawo. Uprzednio należy jednak podpisać aneks do umowy z danym sprzedawcą energii elektrycznej. Konieczna może być także wymiana licznika z jednostrefowego na dwustrefowy, jeśli przechodzisz np. z taryfy prądu G11 na G12. 

Taryfę opłat za energię elektryczną można zwykle zmienić raz w roku – zależy to w dużej mierze od dostawcy, z którym mamy podpisaną umowę. Jeśli chcesz płacić mniej za faktury za energię elektryczną, jest jeszcze jeden sposób, a mowa tu o fotowoltaice dla domu jednorodzinnego.

Uniezależnij się od taryfy prądu dzięki fotowoltaice

Fotowoltaika wykorzystuje efekt fotowoltaiczny do pozyskiwania energii ze słońca i produkowania prądu na Twoje potrzeby. Instalacja fotowoltaiczna, która znajduje się na dachu domu lub gruncie Twojej posesji jest podłączona do sieci energetycznej, choć w ten sposób można ograniczyć rachunki za prąd nawet o 90%. Z czego to wynika? W przypadku faktur za energię elektryczną w Polsce opłaty można podzielić na opłaty stałe i zmienne, które zależą od liczby zużytych kW energii za dany okres rozliczeniowy. Przy instalacji fotowoltaicznej o odpowiedniej mocy, moduły pozyskują w ciągu roku energię, która w pełni pokryje zapotrzebowanie energetyczne Twojego gospodarstwa.

W ten sposób darmowa energia słoneczna zasila dom, przez co nie zużywamy prądu sprzedawanego przez zakład energetyczny. Faktury po fotowoltaice zawierają tylko opłaty stałe, które stanowią znikomą część faktury za prąd. Dodatkową korzyścią jest fakt, iż w przypadku nadprodukcji energii (czyli jeśli moduły pv wyprodukują za dużo, niż potrzebujemy), nadwyżki trafiają do zakładu energetycznego, który je za nas przechowuje. W okresach niższego uzysku (sezon zimowy) możemy odebrać 80% wysłanej energii i nie musimy martwić się o to, że sprzedawca znów zacznie naliczać wykorzystywane przez nas kWh.

Call Now Button