Na czym polega WT 2021? W jaki sposób spełnić wymagania nowego standardu?

Standard WT oze projekt

WT 2021 określa standardy dotyczące nowych i modernizowanych budynków, gdzie jednym z głównych założeń jest wykorzystywanie rozwiązań opartych o odnawialne źródła energii. Dowiedz się, jak spełnić wymagania WT 2021. Zapoznaj się z możliwymi propozycjami technologii dla budynków o niemal zerowym zużyciu energii.

SPIS TREŚCI:

 1. Standard WT 2021 – co to jest?
 2. Jak spełnić nowe WT 2021?
 3. WT 2021 – aktualne wymagania dotyczące budynków
 4. Jakie domy spełnią nowe warunki techniczne 2021 – przykładowe propozycje

Co to jest WT 2021?

WT 2021 to zbiór wymogów prawnych dotyczących zużycia energii, jakie muszą spełnić nowe i modernizowane budynki. Głównym założeniem standardu jest częstsze wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii, np. powietrznej dzięki pompie ciepła. Nieustanna poprawa efektywności energetycznej to jeden z głównych trendów widocznych w nowoczesnym budownictwie.

Warto zaznaczyć, że WT 2021 to nie pierwszy tego typu standard, który muszą spełniać nowe lub modernizowane budynki. W przeszłości funkcjonowały już m.in. rozporządzenie WT 2014 czy WT 2017. Co ciekawe, nowsze wersje reguł stają się coraz bardziej restrykcyjne w kontekście wykorzystania energii nieodnawialnej czy izolacyjności cieplnej przegród. Najnowszy zbiór wymogów zakłada dostosowanie budownictwa do prawie zeroenergetycznego standardu.

fotowoltaika

Z WT 2021 wiąże się bezpośrednio termin budynku o niemal zerowym zużyciu energii. Według rozporządzenia to obowiązujący standard oznaczający taką budowlę, którą cechuje mocno ograniczone zapotrzebowanie na energię pierwotną. Staje się to możliwe m.in. dzięki wysokiej izolacyjności cieplnej oraz wykorzystaniu OZE. Aktualna norma WT obowiązuje każdego inwestora, który otrzyma pozwolenie na budowę w 2021 r. lub przeprowadza modernizację budynku po 1 stycznia 2021 r.

Jak spełnić nowe WT 2021? Sprawdź zalecenia

Wdrożenie określonych rozwiązań zarówno na etapie projektowania, budowy, jak i eksploatacji budynków pozwoli nie tylko zastosować się do obowiązujących wymagań WT 2021, ale także w pełni wykorzystać jego potencjał w myśl idei niskoemisyjnych domów energooszczędnych. W przypadku planowania przyszłej budowy, warto zwrócić uwagę na następujące aspekty:

 • umiejscowienie domu – dłuższy bok budynku powinien być skierowany w stronę południową. Zaleca się także pozostawienie otwartej przestrzeni w tym miejscu,
 • kształt – prosta i zwarta konstrukcja, o niskim współczynniku kształtu,
 • przeszklenia – jeśli mają być duże, warto zaprojektować je w taki sposób, aby w okresie grzewczym umożliwiały efektywne odzyskiwanie energii, a poza nim nie powodowały przegrzewania się pomieszczeń. W tym wypadku konieczne może być zastosowanie także rolet zewnętrznych lub wysuniętych połaci dachy. Dodatkowo większość przeszkleń powinna znajdować się na południu,
 • izolacja – elementy nośne o dobrej izolacji, wykorzystywanie materiałów dobrej jakości,
 • okna i drzwi – powinny posiadać niskie współczynniki przenikania ciepła,
 • szczelność – poprawne łączenie ze sobą elementów konstrukcji wykonanych z różnych materiałów, korzystanie z folii uszczelniających,
 • usytuowanie pomieszczeń – pokoje ciepłe i dzienne powinny znajdować się w południowej części budynku, a pozostałe (rzadziej “wykorzystywane”) – w północnej,
 • magazyny energii – wykorzystywanie ścian lub podłogi jako masywnych elementów o dużej pojemności cieplnej, co pozwala efektywniej magazynować energię cieplną,
 • zastosowanie stref buforowych i wzmacniających.

Zalecenia do WT 2021 dotyczą także prac instalacyjnych. W dużej mierze największą uwagę należy zwrócić tutaj na stosowanie wysoce sprawnych źródeł ciepła. Dopuszcza się zainstalowanie urządzeń na paliwa stałe, choć warto zaznaczyć, że najwyższą efektywnością odznaczają się pompy ciepła. W tym przypadku trzeba także pamiętać o zapewnieniu dobrego przesyłu między dolnym a górnym źródłem, w rozumieniu odpowiedniej długości oraz izolacji odcinków pomiędzy dwiema jednostkami. Dodatkowo warto pamiętać o tym, aby zbiorniki do magazynowania ciepła nie były zbyt duże (chyba, że takie rozwiązanie staje się konieczne). Jeśli chodzi o emitery ciepła, najlepszym rozwiązaniem będą grzejniki naścienne. Znaczenie ma tu także wentylacja, która powinna być mechaniczna.

pompa ciepła

Maksimum potencjału z posiadania domu zgodnego z WT 2021 możemy wydobyć, jeśli odpowiednio z niego korzystamy. Chodzi tu głównie o akumulację cieplną – jeżeli budynek posiada ciężką konstrukcję, korzystniej będzie unikać gwałtownych zmian temperatury i lepiej jest utrzymać ją na stałym poziomie przez cały rok. W przypadku wentylacji mechanicznej nie powinniśmy doprowadzać do mikrowentylacji np. rozszczelniania czy uchylania okien. Pozwala to uniknąć niepotrzebnych strat energii.

Standard WT 2021 – aktualne wymagania dotyczące budynków

Zapewnienie budowli statusu budynku o niemal zerowym zużyciu energii jest wynikiem wielowymiarowych rozwiązań. Pierwszą ważną kwestią jest izolacja cieplna budynku. Wbrew pozorom grubość materiałów nie ma większego znaczenia, ponieważ obecnie mamy do czynienia z większą różnorodnością materiałów izolacyjnych i stosowaniem technologii o niższym współczynniku przewodzenia (λ). Przykładem takiego rozwiązania może być styropian o współczynniku wynoszącym 0,031 W/mK. Duże znaczenie ma też oczywiście poprawność oraz szczelność ułożenia izolacji.

Dla domów zgodnych z WT 2021 największym wyzwaniem jest jednak spełnienie wymagań dotyczących wskaźnika energii pierwotnej nieodnawialnej (EP). Według najnowszych norm powinien on być mniejszy niż 70 kWh/m (budynki jednorodzinne) i nie przekraczać 65 kWh/m (budynki wielorodzinne). Można to zrobić m.in. poprzez:

 • zwiększenie szczelności powietrznej oraz izolacyjności przegród,
 • zastosowanie technologii grzewczo-wentylacyjnej o wysokiej sprawności,
 • korzystanie z odnawialnych źródeł energii.

W przypadku WT 2021 znaczenie ma także współczynnik przenikania ciepła i powinien wynosić maksymalnie:

 • 0,2 W/m²K – ściana zewnętrzna,
 • 0,15 W/m²K – dach, stropodach,
 • 0,3 W/m²K – podłoga na gruncie,
 • 0,9 W/m²K – okna pionowe,
 • 1,1 W/m²K – okna połaciowe,
 • 1,3 W/m²K – drzwi zewnętrzne.

WAŻNE! Jeśli zapewnimy tylko dobrą izolację budynku, to i tak nie spełnimy wymagań WT 2021. Zostały one skonstruowane w taki sposób, iż konieczne staje się dodatkowo stosowanie rozwiązań opartych na odnawialnych źródłach energii.

Jakie domy spełnią nowe warunki techniczne 2021 – przykładowe propozycje

Domy zgodne z najnowszym rozporządzeniem nie muszą korzystać z identycznych rozwiązań. Istnieje więc tu pewna swoboda w stosowaniu dostępnych technologii, gdzie liczy się osiągnięcie opisanych w nim wymagań. Co ciekawe, nowoczesne budownictwo oprócz ekologicznych źródeł ciepła może także korzystać z rozwiązań, jakie daje fotowoltaika. Przedstawiamy trzy przykładowe warianty domów o niemal zerowym zużyciu energii.

WARIANT 1. Powietrzna pompa ciepła + ogrzewanie płaszczyznowe + pompa ciepła do c.w.u. + wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła
WARIANT 2. Powietrzna pompa ciepła + ogrzewanie płaszczyznowe + wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła + fotowoltaika
WARIANT 3. Elektryczne podgrzewacze miejscowe pomieszczeń (grzejniki płytowe) + wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła + fotowoltaika

W przypadku wariantu pierwszego niekiedy występujące niedobory energii cieplnej pozyskiwanej przez pompę ciepła rekompensuje grzałka, która uruchamia się w bardzo niskiej temperaturze, np. -20℃. Choć generuje wyższe koszty inwestycyjne, zapewnia dużo niższe koszty eksploatacyjne w porównaniu do innych wariantów. Jest wysoce komfortowym rozwiązaniem. Warianty drugi i trzeci dodatkowo wykorzystują instalację fotowoltaiczną, która umożliwia na uniezależnienie się od podwyżek cen prądu oraz obniżenie rachunków za energię elektryczną nawet o 90%.

Call Now Button