II nabór wniosków do programu „Mój Prąd”

Mój prąd wnioski oze projekt

Rządowy program „Mój Prąd” to realizacja Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  Jego celem jest promowanie korzystania z odnawialnych źródeł energii i wsparcie finansowe osób fizycznych, które zdecydowały się na pozyskiwanie energii ze słońca poprzez instalacje fotowoltaiczne. Wyjaśniamy, jak działa program „Mój Prąd” i do kiedy można składać wnioski. Sprawdź najważniejsze informacje o programie dotacyjnym organizowanym przez NFOŚiGW.

Czym jest Program „Mój Prąd”?

„Mój Prąd” to rządowy program dotacyjny realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Projekt zakłada dofinansowanie realizacji instalacji fotowoltaicznych do 50% kosztów (nie więcej niż 5 tys. zł) i skierowany jest do właścicieli gospodarstw domowych. Jest to jeden z największych w Europie programów finansowania mikroinstalacji fotowoltaicznych dla osób fizycznych, które wytwarzają energię elektryczną na własne potrzeby. Beneficjentami mogą być osoby, które mają zawartą umowę kompleksową, regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wyprodukowanej przez instalację fotowoltaiczną. Szacuje się, że wsparcie finansowe obejmie nawet 200.000 instalacji, które będą mogły wygenerować ok 1TWh ekologicznej energii rocznie. Celem programu jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych.

Dzięki rządowemu Programowi „Mój Prąd” Polska ma szansę zrealizować międzynarodowe zobowiązania w zakresie rozwoju energetyki odnawialnej, poprawy jakości powietrza, przede wszystkim na obszarach słabo zurbanizowanych, oraz zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego.

Pamiętaj, że oferujemy usługę wypełniania wniosków o dofinansowanie z programów „Mój Prąd” i „Czyste Powietrze” dla naszych klientów i każdego zainteresowanego. Posiadamy 100% skuteczności! Łączna kwota pozyskanych przez nas dofinansowań w ramach programu „Mój Prąd” (wypłaconych i zatwierdzonych) to ponad 600 tys. zł.

I i II nabór wniosków w programie „Mój Prąd”

Dzięki programowi „Mój Prąd” wiele polskich rodzin zdecydowało się na inwestycję w instalację fotowoltaiczną, żeby zacząć produkować własną, tanią i ekologiczną energię elektryczną na potrzeby gospodarstwa domowego. Możliwość uzyskania aż 5000 zł nieopodatkowanego zwrotu kosztów inwestycji przyczyniła się do dużego zainteresowania fotowoltaiką w Polsce.

Niedawno zakończył się I nabór wniosków o dofinansowanie. Trwał od 30 sierpnia do 20 grudnia 2019 r. Łączna liczba instalacji dofinansowanych z programu wynosi ponad 17500. Łączna moc dofinansowanych instalacji to ponad 100 MW. Jeżeli środki nie zostaną wykorzystane wcześniej, program będzie funkcjonował aż do końca 2025 roku. Wypłacone i zatwierdzone do wypłacenia fundusze z budżetu programu wynoszą już ponad 90 mln złotych. Warto zaznaczyć, że zrealizowane przy pomocy dotacji instalacje fotowoltaiczne, mają realny wpływ na poprawę jakości powietrza w naszym otoczeniu. Pośrednia redukcja szkodliwego dwutlenku węgla wynosi aż o 58,8 tys. ton rocznie. Z informacji udostępnionych przez NFOŚiGW można się dowiedzieć, że liderem pozyskanych funduszy z I naboru jest Mazowsze, a zaraz zanim województwo śląskie.

Piotr Woźny, prezes NFOŚiGW poinformował, że drugi nabór wniosków rozpocznie się już 13 stycznia 2020 r. i zakończy się 18 grudnia 2020 r. Wciąż do wykorzystania jest jeszcze ponad 90% z miliardowego budżetu programu!


Przydatne informacje o programie „Mój Prąd”

O programie:

 • 13 stycznia 2020 r. – rozpoczęcie drugiego naboru wniosków
 • 23 lipca 2019 – instalacja musi zostać ukończona po tym terminie
 • 2-10 kWp – wielkość instalacji, które mogą otrzymać dofinansowanie
 • Program „Mój Prąd” łączy się z Ulgą Termomodernizacyjną
 • Program „Mój Prąd” nie łączy się z programem „Czyste Powietrze” ani z ulgą w podatku rolnym
 • 200 tys. – szacuje się, że tyle instalacji otrzyma wsparcie z budżetu Programu
 • Montaż może zostać zrealizowany na gruncie, dachu domu lub na dachu budynku gospodarczego
 • Jedna osoba może otrzymać więcej niż 1 dotację – dofinansowanie udzielane jest na konkretną instalację podłączoną do licznika dwukierunkowego. Jeżeli inwestor posiada 2 domy i chce zrealizować dwie instalacje, może ubiegać się o dofinansowanie obu systemów.
 • O przyznaniu dotacji decyduje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej
 • Środki wypłaca NFOŚiGW

O wnioskach:

 • Wnioski składać można w wersji papierowej (osobiście lub pocztą) lub elektronicznej
 • Niezbędne jest dołączenie do wniosku: – kopii opisanej faktury za dostawę i montaż instalacji – dowodu zapłaty faktury lub oświadczenie o wpłacie – zaświadczenie OSD – posiadanie profilu zaufanego (eGO) (tylko w przypadku składania wniosków drogą elektroniczną)
 • Faktura nie musi być wystawiona na beneficjenta i może być wystawiona na inną osobę, niż jest zawarta umowa kompleksowa z OSD (np. małżeństwo może złożyć wniosek wspólnie)
 • Nie można składać wniosku o dofinansowanie na rozbudowę istniejącej instalacji fotowoltaicznej
 • OZE Projekt oferuje pomoc w pozyskiwaniu dofinansowania dla naszych klientów i nie tylko (100% skuteczności). Jeżeli zdecydujesz się na skorzystanie z naszej kompleksowej usługi, bez dodatkowych kosztów wyręczymy Cię w formalnościach na każdym etapie inwestycji!

O pieniądzach:

 • 1 mld zł – budżet programu
 • 90% – taka część budżetu jeszcze nie została rozdysponowana
 • 50% kosztów, ale nie więcej niż 5 tys. zł – maksymalna kwota dofinansowania jednej inwestycji
 • Dofinansowanie jest zwolnione z podatku

Masz pytania? Skontaktuj się z nami! (89) 672 40 30 kontakt@ozeprojekt.pl

Szczegóły programu dostępne są na stronie http://nfosigw.gov.pl/moj-prad/. Informacji o nim udzielają też doradcy energetyczni NFOŚiGW, do których kontakty można znaleźć na stronie https://doradztwo-energetyczne.gov.pl/. Dodatkowo działa infolinia (tel. 22 45 95 990), gdzie można sprawdzić m.in. status swojego wniosku. Funkcjonują też adresy mailowe: mojprad@nfosigw.gov.pl i wnioskimojprad@nfosigw.gov.pl.

Call Now Button