Prawo prosumenckie i system opustów: zmiany w fotowoltaice

Zmiany w prawie prosumenckim i systemie opustów

Czy w Polsce pojawi się możliwość sprzedaży nadwyżki energii elektrycznej wyprodukowanej przez instalację fotowoltaiczną? A może będzie tego konieczność? Jedno jest pewne, będą zmiany w obowiązującym prawie energetycznym i ustawie o odnawialnych źródłach energii. Największe z nich mają dotyczyć prosumentów i systemu opustów.

Na początku czerwca 2021 roku Rządowe Centrum Legislacji opublikowało projekt zmiany ustawy – Prawo energetyczne i ustawy o odnawialnych źródłach energii. Co zmieniło się pod względem fotowoltaiki? Chodzi przede wszystkim o model prosumencki i wyeliminowanie z niego wszelkich wad. Wszystko wskazuje jednak na to, że osoby posiadające własną elektrownię słoneczną nie będą już oddawały nadprodukcji energii na jej „przechowanie”, a konieczna będzie jej sprzedaż.

Na czym polega system opustów?

Dotychczas obowiązujący system opustów polegał na formie współpracy z Zakładem Energetycznym. Ten miał obowiązek przejęcia nadprodukcji energii elektrycznej z instalacji PV. Na odbiór własnego prądu prosument miał 365 dni, a w zamian za to operator pobierał odpowiednią prowizję. W przypadku elektrowni o mocy do 10 kWp był to stosunek 1 do 0,8, a większych 1 do 0,7. Prosumenci otrzymali gwarancję takiego rozliczenia na kolejne 15 lat. Z systemu opustów będą mogli skorzystać wszyscy użytkownicy, których instalacja fotowoltaiczna rozpoczęła pracę przed 1 stycznia 2022 roku. A co z pozostałymi?

Czas na sprzedaż energii

Nowe prawo ma zmienić dotychczasową formę rozliczania nadprodukcji energii z instalacji fotowoltaicznych. Każdy nowy inwestor, którego elektrownia zacznie pracować w 2022 roku nie będzie mógł już skorzystać z systemu opustów. Nową formą rozliczania będzie sprzedaż nadprodukcji i jej ponowny zakup w momencie zapotrzebowania. Co da tego rodzaju zmiana? Przede wszystkim sprawi ona, że prosumenci staną się aktywni na rynku energii. Wynika to z faktu, że energia oddawana i pobierana będzie rozliczana osobno, przy pomocy liczników i systemu umożliwiającego ich zdalny odczyt. Tego rodzaju rozwiązanie sprawi, że nie będzie już konieczne przewymiarowanie instalacji, a to z kolei przełoży się na szybszy czas zwrotu inwestycji. Ponadto opłaty dystrybucyjne mają być pobierane wyłącznie za czerpanie energii z sieci. Warto podkreślić, że nowy system rozliczeń nie tylko zachęci posiadaczy fotowoltaiki do zwiększenia autokonsumpcji, ale również będzie promował rozwiązania wyposażone w magazyny energii.

Ceny sprzedaży energii

Poznaliśmy już również pierwsze stawki, które będzie można otrzymać za sprzedaż nadprodukcji energii. O jakie kwoty chodzi? Cena, którą zakład energetyczny zapłaci za wykupienie energii ma wynosić 100% średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w poprzednim kwartale ogłoszonej przez Prezesa URE, na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 18a ustawy – Prawo energetyczne. Warto jednak dodać, że inni sprzedawcy bądź agregatorzy (podmioty skupujące nadwyżki), będą mogli zaproponować własne, wyższe stawki. Co ważne, projekt ustawy zakłada, że przychód ze sprzedaży energii elektrycznej nie będzie stanowił przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym.

W nowym systemie będą musieli się rozliczać posiadacze instalacji fotowoltaicznych, które zaczną działać w 2022 roku. Będą mogli jednak dołączyć do niego również obecni prosumenci. Ustawa pozwala bowiem na jednorazową migrację.

OZE Projekt walczy o najlepsze rozwiązanie

Proponowane zmiany w ustawie są dopiero w fazie opiniowania. Oznacza to, że mogą pojawić się zmiany. Za ten proces odpowiada między innymi Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej Polska PV, do którego należy nasza firma. OZE Projekt aktywnie uczestniczy w obradach, walcząc o jak najlepsze warunki dla naszych obecnych oraz nowych klientów. Jako liderzy branży kreujemy fotowoltaiczną rzeczywistość, ale naszym priorytetem są zawsze zadowoleni inwestorzy, dlatego sprawimy, że wypracowane porozumienie z pewnością będzie dla Was korzystne!

Źródło: globenergia.pl / Rządowe Centrum Legislacji

Call Now Button