Dane techniczne modułów PV – na co zwrócić uwagę?

Dane techniczne PV oze projekt

Gdy kupujemy sprzęt elektroniczny, np. nowy komputer, możemy w łatwy sposób sprawdzić parametry danej serii w oparciu o jednorodną klasyfikację. Producenci modułów PV stosują podobną zasadę, gdzie na karcie produktu widnieją dane techniczne konkretnego urządzenia. Fotowoltaika w Polsce jest jeszcze stosunkowo nową technologią, dlatego warto wiedzieć, co oznaczają najważniejsze parametry paneli fotowoltaicznych, aby móc wybrać jak najlepszy produkt do pozyskiwania taniej energii do naszego domu lub gospodarstwa.

SPIS TREŚCI:
    1. Warunki NOCT i STC a moc modułu PV
    2. PMPP, czyli temperaturowy współczynnik mocy paneli fotowoltaicznych
    3. Współczynnik FF, efektywność i gwarancja na zachowanie sprawności modułu PV

Moc paneli fotowoltaicznych – warunki NOCT i STC

W fotowoltaice jednym z najważniejszych parametrów konstrukcji PV jest ich moc (MPP). Same panele mogą działać w różnych warunkach, np. jeśli chodzi o stopień zachmurzenia, porę roku czy nawet prędkość wiatru. Dlatego też w przypadku paneli fotowoltaicznych przy określaniu mocy nominalnej stosuje się dwa rodzaje ustandaryzowanych warunków – STC oraz NOCT.

STCNOCT
Nasłonecznienie1 000 W/m2800 W/m2
Temperatura ogniw panelu+25°C+20°C
Spektrum promieniowania dla gęstości atmosfery1,5 (AM 1,5)1,5 (AM 1,5)
Prędkość wiatru1 m/s

STC, czyli Standard Test Conditions jest bardziej miarodajny dla cieplejszych klimatów. Dla zweryfikowania parametrów paneli to NOCT (Normal Operating Cell Temperature) będzie bardziej obiektywny, jeśli chodzi o warunki panujące w Polsce. Warto także zaznaczyć, iż temperatura ogniwa w normalnych warunkach pracy (NOCT) uwzględnia także prędkość wiatru i dla tego wskaźnika wynosi 1 m/s.

Wskazywana moc paneli fotowoltaicznych (MPP) może się nieznacznie różnić nawet w przypadku jednej serii tego samego modelu wyprodukowanego u konkretnego producenta. Mowa tu o tzw. tolerancji mocy, która może być ujemna lub dodatnia (odchylenia na poziomie 5 p.p.). W przypadku pojedynczego modułu, który ma mniejszą moc, reszta się do niego “dopasowuje”. Dlatego z perspektywy użytkowników instalacji fotowoltaicznych, lepszym wyborem jest korzystanie z konstrukcji o tolerancji dodatniej.  Dzięki temu w magazynie energii gromadzimy więcej “prądu”.

Współczynniki temperaturowe paneli fotowoltaicznych

Panele fotowoltaiczne pracują w różnych temperaturach powietrza. Kiedy jest bardzo ciepło, tj. powyżej określonej wartości testowej, np. 25°C, moduły działają z nieco mniejszą mocą. Producenci korzystają ze wskaźnika PMPP (temperaturowy współczynnik mocy), dzięki któremu można sprawdzić spadki energii wynikające ze wzrostu temperatury o jeden stopień Celsjusza. W tym przypadku im PMPP będzie bliższy zeru, tym bardziej wydajna praca modułów, np. -0,24 %/⁰C skutkuje większą wydajnością niż -0,45 %/⁰C. Warto jednak dodać, że wartości mogą różnić się w zależności od wykorzystanej konstrukcji paneli.

Nieco mniej skomplikowanym, ale równie ważnym parametrem jest temperatura ogniw przy pracy we wcześniej już wspomnianych warunkach NOCT. Zasada działania jest tu bardzo prosta, taka sama jak w przypadku PMPP – im niższa wartość, tym lepiej. Dlatego jeśli planujemy inwestować w fotowoltaikę, należy pamiętać, iż dobrej jakości panele fotowoltaiczne posiadają współczynnik temperaturowy NOCT na poziomie 45°C lub niższy.

Efektywność, współczynnik wypełnienia oraz gwarancja na zachowanie sprawności

Kolejnymi parametrami paneli fotowoltaicznych, na które warto zwrócić uwagę, są efektywność, współczynnik wypełnienia FF oraz gwarancja na zachowanie sprawności. Ten pierwszy wyrażany jest w procentach, a informuje o skuteczności transformacji mocy promieniowania słonecznego przez panel na energię elektryczną – im będzie wyższy, tym lepiej.

Dzięki współczynnikowi wypełnienia FF możliwe staje się sprawdzenie stosunku pozyskanej przez ogniwa mocy do energii uzyskanej przy ich maksymalnym natężeniu i napięciu. Można go obliczyć samodzielnie przy wykorzystaniu informacji dostępnych na karcie produktu. Aby to zrobić, wystarczy pomnożyć IMPP przez UMPP (informacje znajdują się na karcie produktu). Kolejny etap to pomnożenie prądu zwarcia (ISC) przez napięcie jałowe (UOC). Pierwszy wynik należy podzielić przez drugi. Co do zasady współczynnik FF nie powinien być niższy niż 70%.

W parametrach paneli fotowoltaicznych może znaleźć się także informacja o gwarancji na zachowanie sprawności. Przez pierwsze 25 lat pracy moduły działają z docelową mocą. Po tym okresie spada ona do 80 proc. mocy początkowej. Warto jednak wiedzieć, iż w pierwszym roku panele mogą pracować z mocą mniejszą o 3%. Kolejne lata to nieznaczne spadki na maksymalnym poziomie ok. 0,7 proc. rocznie. Mimo tego jakość pracy paneli przez cały okres gwarancji będzie funkcjonowała na wysokim poziomie, a utrata mocy będzie miała tu znaczenie marginalne. Więcej przydatnych informacji o aspektach związanych z OZE znajdziesz w panelu wiedzy.

Call Now Button