OZE projekt i warmińsko-mazurski ZDZ z porozumieniem o współpracy

Współpraca z ZDZ oze projekt
Przygotowanie pracowników specjalizujących się w montażu instalacji Odnawialnych Źródeł Energii – to podstawowe założenie współpracy OZE Projekt z Warmińsko-Mazurskim Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie. To krok w stronę szkolenia ekspertów oraz szansa dla osób, które chcą poszerzyć swoją wiedzę w przyszłościowej branży OZE. Porozumienie o współpracy popisali prezes OZE PROJEKT Paweł Zabielski oraz prezes zarządu W-M ZDZ w Olsztynie – Henryk Narwojsz. 
Warmińsko – Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego to stowarzyszenie edukacyjne, które powstało w 1992 r. Jako organizacja pozarządowa działa na rzecz kształcenia ustawicznego. Poprzez sieć placówek i szkół, zlokalizowanych w 12 miastach regionu, realizuje misję: edukacji ustawicznej dorosłych i młodzieży. Działa przede wszystkim w obszarze kształcenia kursowego i szkolnego. Prowadzi usługi w zakresie doradztwa zawodowego i biznesowego. Aktywnie uczestniczy w działaniach związanych z pozyskaniem funduszy Unii Europejskiej na realizację projektów szkoleniowych i badawczych. Jest liderem lokalnych działań innowacyjnych wspierających rozwój regionu. Do atutów należy dyspozycyjny zespół pracowników, profesjonalnie przygotowani i wykwalifikowani wykładowcy, eksperci, trenerzy i instruktorzy. Dyrektorzy placówek są organizatorami szkoleń, gdzie czerpią swoją wiedzę i doświadczenie poprzez udział w krajowych i międzynarodowych programach edukacyjnych. W 2005 roku ZDZ zyskał certyfikat zarządzania jakością ISO 9001:2008 w zakresie projektowania i realizacji procesów edukacyjnych. Jest realizatorem wielu specjalistycznych szkoleń akredytowanych przez ministerstwa, instytucje państwowe, jednostki naukowo badawcze i organizacje międzynarodowe.  
Call Now Button