OZE Projekt i Uniwersytet Warmińsko-Mazurski z porozumieniem o współpracy

Współpraca z UWM oze projekt

Mamy przyjemność poinformować, że na mocy porozumienia nawiązaliśmy współpracę z Wydziałem Nauk Technicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. 

W środę (17 lutego 2021 roku) oficjalnie podpisano umowę.  Z ramienia Uniwersytetu parafował ją kierownik Katedry Elektrotechniki Elektroniki i Automatyki dr hab. inż. Piotr Sołowiej prof. UWM, natomiast OZE Projekt reprezentował Paweł Zabielski, prezes zarządu.

Na mocy porozumienia z Wydziałem Nauk Technicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie studenci i pracownicy naukowi wspólnie z ekspertami z OZE Projekt będą opracowywać nowe technologie w zakresie fotowoltaiki oraz pracować nad doskonaleniem istniejących rozwiązań i technologii. Dzięki współpracy planowane są również organizacje szkoleń, konsultacji czy konferencji dla kadry naukowej i studentów Uczelni.

Ponadto dzięki podpisanemu porozumieniu studenci UWM-u będą mieli możliwość odbycia praktyk studenckich lub staży zawodowych w strukturach OZE Projekt.

To już kolejna współpraca OZE Projekt w ostatnim czasie. Na mocy porozumień, od 2020 roku współpracujemy z Warmińsko-Mazurskim Zakładem Doskonalenia Zawodowego oraz Zespołem Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie.

Call Now Button