Opłata mocowa uderzy przede wszystkim w firmy

opłata mocowa dla firm oze projekt

Wprowadzona wraz z początkiem 2021 roku opłata mocowa przyczyni się do wzrostu rachunków za energię elektryczną. W zależności od rodzaju odbiorcy końcowego, będzie naliczana w różny sposób. Skutki nowej opłaty odczują najbardziej przedsiębiorstwa, które zapłacą aż 80% z  4,5 miliarda złotych rocznie dla rynku mocy. Czy istnieje sposób dla firm na opłatę mocową?

Wysokość opłaty mocowej w 2021 r.

Jak już pisaliśmy wcześniej, opłata mocowa w końcu stała się faktem. Zaczęła obowiązywać  1 stycznia 2021 r. Stawkę opłaty mocowej ustanowił prezes URE na podstawie art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (Dz. U. z 2020 r. poz. 247). Co ciekawe, jej wysokość może się różnić zarówno w zależności od ilości zużytego prądu, jak i rodzaju konsumenta, który korzysta z energii elektrycznej. Dla gospodarstw domowych obowiązują następujące progi opłaty mocowej:

  • 1,87 zł/miesiąc dla zużycia poniżej 500 kWh,
  • 4,48 zł/miesiąc dla zużycia od 500 do 1 200 kWh,
  • 7,47 zł/miesiąc dla zużycia od 1 200 do 2 800 kWh,
  • 10,46 zł/miesiąc dla zużycia powyżej 2 800 kWh.

W przypadku przedsiębiorstw wysokość opłaty mocowej wyniesie 0,0762 zł/kW.  W odróżnieniu od gospodarstw domowych jest ona naliczana tylko od poniedziałku do piątku (dni powszednie) w godzinach od 7:00 do 22:00 z wyłączeniem świąt. Warto wiedzieć, że wysokość opłaty mocowej nie będzie taka sama przez cały czas. Jej stawki określa Urząd Regulacji Energetyki, które będą ogłaszane do 30 września każdego roku. URE będzie także informował o godzinach szczytowego zapotrzebowania na moc. Niestety, opłata mocowa zostanie z nami na dłużej, ponieważ według ustawy o rynku mocy, ostatnie płatności dla uczestników tego rynku będą wypłacane aż do 2047 roku!

Opłata mocowa – dlaczego ją wprowadzono?

W sytuacji, gdy zużycie energii elektrycznej jest najwyższe, elektrownie mogą mieć problem z wyprodukowaniem odpowiedniej ilości prądu dla odbiorców. Konieczne jest więc utrzymanie odpowiednich rezerw, które można wtedy wykorzystać. Producenci energii do tego celu potrzebują funduszy – stąd wprowadzenie opłaty mocowej,

Ustawa mocowa, zgodnie ze stanowiskiem URE powstała po to, aby zebrać odpowiedni kapitał w celu przeznaczenia go do budowy nowych elektrowni oraz unowocześnienia już tych działających. Nowe regulacje prawne przede wszystkim jednak ustalenie trybu funkcjonowania rynku mocy, który ma zapewnić stałe dostawy energii oraz stabilność cen za prąd w 2021 r. i kolejnych latach. To wszystko ma wpłynąć na pożądane bezpieczeństwo energetyczne.

Kto najbardziej odczuje skutki wprowadzenia nowej opłaty?

Jak już wcześniej wspomniano, dla odbiorców końcowych innych niż gospodarstwa domowe opłatę mocową nalicza się w specyficzny sposób. Stosuje się tutaj wolumen energii elektrycznej pobranej z sieci w określonym czasie (na przestrzeni 24 godzin). To właśnie oni mogą ponieść największe konsekwencje wprowadzenia opłaty mocowej. Mowa tu m.in. o firmach, gdzie wyniesie ona aż 76,20 zł za 1 MWh. Opłata mocowa będzie doliczana do kosztów dystrybucji i największe straty poniosą w tym przypadku szczególnie te największe przedsiębiorstwa, które zużywają prąd w GWh. To właśnie firmy zapłacą większość wartości nowej opłaty (aż 80%), czyli około 4,5 miliarda złotych rocznie!

Czy istnieje jakieś wyjście, aby skutki opłaty mocowej dla firm nie były tak odczuwalne? Jednym ze sposobów jest odpowiednie sprofilowanie użycia energii, aby było ono najwyższe poza godzinami szczytu. W większości przypadków nie jest to jednak możliwe lub bardzo trudne do zrealizowania. Bardziej realnym (a do tego ekologicznym) wyjściem jest inwestycja w fotowoltaikę.

Opłata mocowa a fotowoltaika

Fotowoltaika umożliwia produkcję własnej energii elektrycznej przy wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii. Moduły fotowoltaiczne pozyskują energię promieniowania słonecznego i wytwarzają prąd stały, który następnie inwerter (falownik) zamienia na prąd przemienny.

Dlaczego fotowoltaika dla firm pozwoli ograniczyć skutki wprowadzenia opłaty mocowej? Uzysk energii z instalacji fotowoltaicznej jest automatycznie wykorzystywany na bieżące potrzeby energetyczne danego przedsiębiorstwa i nie jest rejestrowany przez zakład energetyczny. Oznacza to, że od tej produkcji nie zostanie naliczona opłata mocowa.

W cieplejszym półroczu fotowoltaika produkuje nadwyżki prądu, które są wysyłane do zakładu energetycznego. Możemy je następnie wykorzystać w okresie, gdy instalacja będzie mniej wydajna (późna jesień i zima). Choć w tym przypadku opłata mocowa będzie już obowiązywała, to i tak będzie niższa niż zwykle, ponieważ zgodnie z zasadami systemu prosumenckiego przedsiębiorstwa odbiorą 70% (dla instalacji powyżej 10 kW) lub 80% (dla instalacji poniżej 10 kW) energii.

Rozważasz inwestycję w fotowoltaikę i/lub pompę ciepła? Skontaktuj się z jednym z przedstawicieli w Twoim regionie lub odwiedź nasz salon sprzedaży w Olsztynie lub Iławie. Przejdź na zieloną stronę mocy i ciesz się tanią energią dla swojej firmy!

Call Now Button