Jak dobrać moc fotowoltaiki?

fotowoltaika oze projekt

Zanim instalacja fotowoltaiczna zostanie zrealizowana, jednym z pierwszych i najważniejszych kroków jest określenie optymalnej mocy całej instalacji. Moc przełoży się na ilość wyprodukowanej energii niezbędnej do pokrycia całorocznego zapotrzebowania na prąd dla domy, firmy czy gospodarstwa rolnego. To prawidłowo określona moc fotowoltaiki wpływa na wybór podzespołów, efektywność instalacji, koszt oraz czas zwrotu całej inwestycji.

Obliczanie zużycia energetycznego

Moc instalacji określamy w kWp (Watt-peak) i oznacza moc szczytową instalacji fotowoltaicznej. O tym, jak dobrać moc fotowoltaiki, decyduje kilka czynników.

Pierwszym krokiem jest obliczenie bieżącego i przyszłego zużycia energetycznego. Oblicza się je na podstawie wysokości dotychczasowego średniego zużycia prądu w ciągu roku, lub w przypadku nowych domów – wyliczenia zapotrzebowania w oparciu o planowane urządzenia elektryczne, które będą zasilane przez instalację.

Jeżeli w przyszłości chcemy wprowadzić zmiany wpływające na zwiększenie zużycia energii, np. założenie ogrzewania elektrycznego lub zakup sprzętu elektronicznego, należy wziąć to pod uwagę przy ustalaniu mocy instalacji fotowoltaicznej.

Moc fotowoltaiki a system opustów

Ze względu na system opustów, moc instalacji fotowoltaicznej musi przełożyć się na pokrycie bieżącego zapotrzebowania na prąd oraz odpowiedni poziom produkcji prądu – nadwyżkę – która zostanie zmagazynowana w zakładzie energetycznym. Nadwyżkę tę będziemy mogli w sposób automatyczny odebrać w ciągu 365 dni od zakładu energetycznego np. w trakcie zimy, kiedy efektywność instalacji jest niższa i nie pokrywa całego zapotrzebowania. W zależności od wielkości mocy instalacji możemy odebrać 70% lub 80% oddanej energii. Oznacza to, że przy instalacji o mocy do 10 kWp, za 1 kWh oddaną do sieci można odebrać 0,8 kWh. W instalacjach powyżej 10 kWp możemy odebrać 70% wyprodukowanej nadwyżki.

Moc instalacji musi być jak najlepiej dopasowana do indywidualnego zapotrzebowania na energię elektryczną. Zainstalowanie mniejszej mocy niż wymagana zaowocuje pobieraniem dodatkowej energii z zakładu energetycznego, co będzie skutkowało mniejszymi oszczędnościami. Natomiast zaplanowanie instalacji o zbyt dużej mocy będzie wymagać większej liczby modułów, co oznacza, że koszty instalacji będą wyższe, a nadmiar wyprodukowanej energii może nie zostać odebrany w ciągu roku obrotowego (w przypadku prosumentów). Wydłuży się także czas zwrotu kosztów inwestycji. Dlatego tak ważne jest, aby optymalne zapotrzebowanie na moc instalacji zostało wyliczone prawidłowo.

Jak zatem prawidłowo dobrać moc fotowoltaiki? Z powyższych powodów zawsze oferujemy bezpłatne i niezobowiązujące spotkanie z naszym doświadczonym specjalistą, który przyjedzie na miejsce planowanej inwestycji i dokładnie wyliczy zapotrzebowanie oraz moc instalacji.

Call Now Button