Jak rozliczać energię elektryczną przy korzystaniu z instalacji fotowoltaicznej?

czyste powietrze oze projekt

Klienci zainteresowani fotowoltaiką bardzo często pytają: „Co się stanie z prądem wyprodukowanym przez moją domową instalację fotowoltaiczną? Jak mam rozliczyć tę energię?”. Odpowiadamy.

Na początku wyjaśnimy pojęcia, które musi znać każdy, chcący zainwestować w „zieloną energię”.

Kim jest prosument?

Mianem „prosumenta” określa się osobę/odbiorcę, który jest zarówno producentem energii elektrycznej jak i jej konsumentem. Prosumentami, którzy „konsumują” prąd na własne potrzeby (nie sprzedają prądu!) mogą być właściciele domów, gospodarstw rolnych, a nawet szkoły posiadające instalacje fotowoltaiczne. Po przyłączeniu mikroinstalacji do sieci, inwestor staje się prosumentem.

900-prosument-2

Mikroinstalacja fotowoltaiczna – definicja

Instalacje fotowoltaiczne są klasyfikowane ze względu na wielkość, czyli moc instalacji. Zdecydowanie najwięcej powstaje tzw. mikroinstalacji fotowoltaicznych, czyli systemów o mocy do 50 kWp. Prosumenci są właścicielami przeważnie właśnie takich instalacji. Bardzo możliwe, że Ty również staniesz się właścicielem mikroinstalacji fotowoltaicznej, często nazywanej po prostu „instalacją”.

Rozliczenie wyprodukowanej energii z fotowoltaiki

Skoro prosumenci wytwarzają prąd „dla siebie” i nie mogą go sprzedawać, jak rozliczają energię powstałą z pracy mikroinstalacji fotowoltaicznej? Ustawodawca przewidział dla prosumentów system opustów, zwanych inaczej net-meteringiemczyli system bezgotówkowego rozliczania energii elektrycznej. Na czym on polega?

Każda kilowatogodzina (kWh) prądu wyprodukowana przez mikroinstalację zostaje w pierwszej kolejności zużyta na bieżące potrzeby domu czy gospodarstwa. Zasila urządzenia „tu i teraz”. Gdy energii jest więcej niż jesteśmy w stanie jej zużyć na bieżące potrzeby, zostaje ona zmagazynowana w zakładzie energetycznym, który jest do tego zobligowany. Zakład po prostu musi zmagazynować nasze nadwyżki prądu. Energia jest „przekazywana” zakładowi energetycznemu, nie sprzedawana. Dzieje się to w pełni automatycznie.

Każdy prosument ma 365 dni (rok obrotowy) na odbiór swojej energii z magazynu. Dlaczego mamy rok? Bo cykl pracy mikroinstalacji zamyka się w ciągu 12 miesięcy. Wiosną i latem, kiedy produkuje się więcej energii niż zużywa, zostaje ona zmagazynowana, żeby móc ją wykorzystać jesienią i zimą, kiedy dni są krótsze, a produkcja prądu mniejsza.

Dla przykładu: prąd wyprodukowany 15 sierpnia 2019, możemy odebrać do 14 sierpnia 2020. Nie wymaga od prosumenta żadnej dodatkowej aktywności. System zakładu energetycznego jest połączony z naszą instalacją i na bieżąco monitoruje stan naszego „konta” poboru i oddawania energii.

Współczynnik korekty a fotowoltaika

Ustawodawca przewidział tzw. współczynnik korekty. Chodzi o to, że prosument nie odbierze zmagazynowanej energii w stosunku 1:1. Prosumenci posiadający instalacje o mocy do 10 kWp, odbiorą 80% zmagazynowanej energii (współczynnik 0,8), właściciele instalacji o mocy powyżej 10 kWp odbiorą 70% (współczynnik 0,7). Specjaliści podczas wymiarowania instalacji biorą pod uwagę powyższą regulację i dopasowują moc sprzętu tak, by pokryła zapotrzebowanie na prąd, z uwzględnieniem współczynnika korekty.

Rozliczenie energii elektrycznej – podsumowanie

Dokładne zwymiarowanie systemu pod bieżące i przyszłe potrzeby inwestora jest kluczem, do opłacalności instalacji fotowoltaicznej. W procesie projektowania mikroinstalacji trzeba brać pod uwagę wiele zmiennych, m.in. moc sprzętu i jego funkcje optymalizacyjne, nasłonecznienie, elementy mające znaczący wpływ na pracę instalacji (np. drzewa, kominy), bieżące zużycie, plany inwestora (kupno pompy ciepła, zakup grzejników elektrycznych, itd.) oraz współczynnik korekty odpowiedni dla danej mocy instalacji.

Z tego względu warto rozważyć współpracę z firmami instalatorskimi, które mają duże doświadczenie w projektowaniu instalacji dokładnie dopasowanych do potrzeb danego klienta.

Call Now Button