Jak czytać fakturę za energię elektryczną od Energa-Operator?

Faktura za energię oze projekt

Każdy dostawca energii elektrycznej wystawia swoim klientom fakturę za prąd. Choć większość osób zwraca uwagę tylko na całkowitą wartość do zapłaty, to warto wiedzieć, na co składa się ostateczny koszt. Z taką wiedzą możliwe staje się określenie, czy rzeczywiście oferta danego dostawcy jest dla nas korzystna. Jak czytać fakturę za prąd z firmy Energa?

Dlaczego warto dokładnie sprawdzać fakturę za prąd?

Świadomość na temat poszczególnych składowych wystawianych przez Energę (lub innego dostawcę) faktur pozwala nam na oszacowanie, jaką część rachunku stanowi faktyczna opłata za energię elektryczną, bez np. opłaty handlowej, jakościowej i innych.

Warto zaznaczyć, że koszt samego dostarczenia prądu do naszego domu może wynosić niemal połowę całkowitej kwoty wystawionej faktury. A jeśli dołoży się do tego zapowiadane podwyżki prądu w postaci opłaty mocowej to okazuje się, że korzystanie z usług danego dostawcy jest w takim wypadku stosunkowo drogie.  Nie musimy od razu zmieniać swojego dostawcy, choć to jedno z kilku rozwiązań.

Takiej sytuacji można jeszcze uniknąć, np. poprzez zainwestowanie w odnawialne źródła energii.  Przykładem może tu być fotowoltaika, dzięki której płacimy za prąd dużo niższe rachunki. Tym samym podwyżki prądu nie będą tak odczuwalne jak w przypadku korzystania z tradycyjnych metod pozyskiwania energii. Warto wspomnieć, że polski prąd jest już od ponad pół roku najdroższy w całej Europie, biorąc pod uwagę ceny hurtowe. Stawki te muszą być uwzględniane przez Urząd Regulacji Energetyki i mają bezpośredni wpływ na ceny dla klientów dostawców prądu. Więcej przydatnych informacji znajdziesz w pozostałych artykułach o energii elektrycznej w Polsce.

Faktura za prąd w Energa – podstawowe informacje

Pierwsza strona faktury za prąd od Energa zawiera najważniejsze informacje dotyczące wystawionego przez tego dostawcę rachunku. Na samej górze znajdziemy dane kontaktowe, a także numer naszej faktury. Jest ważny, ponieważ będzie potrzebny do prawidłowego jej opłacenia.

 

Dalej widnieją dane sprzedawcy (Energa) oraz nabywcy wraz z numerem klienta – może on być potrzebny w razie składania reklamacji gdy np. okaże się, że na naszej fakturze jest błąd.

 

Głównym elementem tej części rachunku są informacje o okresie, za który zostaliśmy rozliczeni, wartość zużytej w niej energii elektrycznej oraz koszt usługi. Uwaga! Wartość usługi nie zawsze będzie równa wartości do zapłaty. Ta ostatnia uwzględnia np. nadpłatę czy odsetki za nieterminową spłatę. Poniżej wartości do zapłaty znajduje się termin jej płatności. Dalej widoczny jest numer indywidualnego konta bankowego i to na niego należy dokonać wpłaty. W tytule przelewu trzeba także podać wcześniej wspomniany numer faktury. 

Energa  proponuje ponadto kilka form płatności za prąd:

 • poprzez kod QR na fakturze lub płatność online,
 • w sklepie lub na poczcie z wykorzystaniem kodu kreskowego umieszczonego w dokumencie,
 • przelewem internetowym lub tradycyjnym, według podanych danych do przelewu.

Rachunek za energię elektryczną Energa – szczegółowe rozliczenie faktury

Ta sekcja dzieli się na kilka segmentów:

 • dane odczytowe,
 • rozliczenie sprzedaży energii elektrycznej,
 • rozliczenie dystrybucji energii elektrycznej,
 • składowe faktury,
 • rozliczenie VAT.

W danych odczytowych możemy sprawdzić, jaka grupa taryfowa nas obowiązuje, a także numer licznika, datę  i rodzaj odczytu, wskazania oraz liczbę kWh zużytych w zarejestrowanym okresie. Najważniejsze będą jednak dwie następne sekcje, czyli rozliczenie sprzedaży i dystrybucji prądu.

 

W przypadku rozliczenia sprzedaży energii elektrycznej wskazywana jest energia czynna (dla tej faktury całodobowa). Dzięki temu możliwe staje się określenie tego, ile energii pobrano przez nas w danej strefie rozliczeniowej. Jak widać na załączonym obrazku, w tym przypadku wskazane są dwa rodzaje energii czynnej całodobowej – zależy to od rodzaju taryfy, która obowiązuje danego nabywcę np. stawka za kWh w weekendy może być niższa.

Jeśli chodzi o rozliczenie dystrybucji elektrycznej, to w jego skład wchodzi:

 • opłata abonamentowa – pobierana z tytułu korzystania z usług dostawcy,
 • opłata sieciowa stała – naliczana w wyniku ponoszonych przez Energę kosztów utrzymania urządzeń energetycznych,
 • opłata sieciowa zmienna całodobowa – określa koszt dostarczenia energii elektrycznej do danego nabywcy,
 • opłata OZE – aktualnie na poziomie 0 zł; jej obecność to wynik nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii,
 • opłata kogeneracyjna – wprowadzona jako forma wsparcia kogeneracji, czyli ekologicznej technologii wytwarzania prądu i ciepła jednocześnie. Warto zaznaczyć, iż nie jest zbyt wysoka, ponieważ w ujęciu rocznym to niecałe 5 zł,
 • opłata przejściowa – kolejna opłata dystrybucyjna. To wynik potrzeby sfinansowania strat u dostawców na skutek wycofania kontraktów długoterminowych w 2007 roku.
 • opłata jakościowa – koszt wynikający z utrzymania jakości dostarczanego przez dostawcę prądu.
  Na fakturze może pojawić się „niesławna” opłata handlowa, która ma zapewnić zabezpieczenie się przed podwyżkami prądu – należy jednak pamiętać, że nie uchroni nas przed zbliżającą się opłatą mocową.

Call Now Button