Jak często serwisować pompę ciepła? Kto powinien wykonać przegląd?

Pompa ciepła serwis przegląd oze projekt

Pompa ciepła może działać bezawaryjnie nawet kilkadziesiąt lat. Aby zachować wysoki współczynnik efektywności należy ją serwisować. Często to także warunek zachowania okresu gwarancji. Jak często serwisować pompy ciepła i kto powinien wykonać przegląd? Wyjaśniamy, jakie elementy systemu grzewczego sprawdza serwisant!

SPIS TREŚCI:

  1. Serwisowanie pompy ciepła – czy warto to robić?
  2. Kto powinien wykonać przegląd pompy ciepła i jak często?
  3. Serwis pomp ciepła to także optymalizacja pracy systemu
  4. Co sprawdza serwisant w trakcie przeglądu pompy ciepła?
  5. Protokół_konserwacji_pompy_ciepła

Dlaczego warto serwisować pompę ciepła?

Pompy ciepła mogą działać bezawaryjnie nawet kilkadziesiąt lat. Urządzenia te są bezobsługowe – po jej zainstalowaniu przez ekipę monterską serwisant włącza i programuje pompę, aby funkcjonowała prawidłowo. Niekiedy jednak wykonanie przeglądu jest warunkiem zachowania okresu gwarancji producenta. To także sposób na zapewnienie pompie maksymalnej wydajności przez jak najdłuższy czas.

Niska awaryjność takich urządzeń nie oznacza jednak, że nic nie może się popsuć. Do awarii poszczególnych elementów pompy ciepła dochodzi stosunkowo rzadko. Znacznie częściej winę za nieprawidłowe funkcjonowanie systemu ponoszą inne elementy, jak np. instalacja grzewcza czy dolne źródło ciepła. Wszystko zależy też od typu pompy ciepła. W urządzeniach, gdzie system pobiera energię z gruntu, więcej składowych systemu może ulec awarii.

Jak często zlecać przegląd pomp ciepła i kto powinien go wykonać?

Okresowe przeglądy pomp ciepła powinny być przeprowadzane raz w roku. Najlepszym momentem na sprawdzenie systemu pod kątem ewentualnych usterek jest czas przed następnym okresem grzewczym, kiedy jeszcze będzie można rozwiązać problemy z prawidłowym działaniem systemu, zanim nadejdą chłodniejsze dni.

Wykonanie przeglądu pompy ciepła najlepiej jest zlecić serwisantom autoryzowanym przez producenta modelu, z którego korzystamy. Dzięki temu możemy mieć pewność, że w razie problemów zostaną one rozwiązane. Gdzie znaleźć fachowców? Producenci pomp udostępniają listy autoryzowanych serwisów na swoich stronach internetowych, często także dołączają ją do kompletu dokumentów, które otrzymujemy przy zakupie pompy. Warto jednocześnie zaznaczyć, że często w przypadku nagłej awarii możemy liczyć na szybką reakcję ze strony serwisu. Taką politykę stosuje m.in. firma Daikin, której pompy ciepła znajdziesz w ofercie OZE Projekt.

Serwisowanie pompy ciepła – optymalizacja działania systemu

W trakcie przeglądu serwisant sprawdza przede wszystkim efektywność działania pompy. To bardzo ważne, szczególnie w pierwszych latach funkcjonowania systemu, gdzie konieczne staje się zweryfikowanie stopnia sprawności instalacji. Znaczenie ma tu także pobór prądu. Jeśli serwisant stwierdzi, że należy dokonać ponownej optymalizacji pompy, wprowadzi nowe ustawienia. To bardzo ważne! Dla przykładu, w nowym budownictwie po pewnym czasie pompa ciepła nie musi pracować z tak dużą mocą, jak na początku okresu jej eksploatacji.

Historia ewentualnych błędów, które pojawiły się na przestrzeni czasu pracy pompy, zapisywana jest w regulatorze. To duże ułatwienie dla serwisanta, który trafniej dokonuje ekspertyzy i na podstawie zgromadzonych danych może usprawnić jej działanie. Warto także wiedzieć, że w przypadku nagłej awarii błąd zostanie zarejestrowany, a system wyłączy się automatycznie. Zapobiega to większym szkodom dla instalacji (i wyższym  koszcie pompy ciepła) w razie wystąpienia przykrej niespodzianki.

Jakie elementy pompy sprawdza serwisant?

Osoba wykonująca przegląd, oprócz przeanalizowania pracy urządzenia, sprawdza także szczelność, ciśnienie układu chłodniczego i całej instalacji, filtry, wentylatory czy zawory bezpieczeństwa. W trakcie serwisu ekspert powinien zwrócić też uwagę na przyłącza elektryczne, czujniki oraz bezpieczniki. Może być także konieczne uzupełnienie poziomu czynnika chłodniczego do pompy ciepła.

W pompach typu SPLIT najczęściej sprawdza się parownik oraz filtr siatkowy, który jest szczególnie narażony na zanieczyszczenia. Ze względu na konstrukcję systemu, gdzie jedna z jednostek chłodniczych ulokowana jest na zewnątrz budynku, ryzyko zatkania filtra np. pyłkami czy kurzem znacznie wzrasta. Serwisant skontroluje także stan odprowadzania kondensatu i oleju w sprężarce.

Jeśli chodzi o sam parownik pompy ciepła, to ze względu na jego zwartą konstrukcję łatwo osadzają się na nim zanieczyszczenia. Należy go więc czyścić przynajmniej raz do roku. W innym wypadku dojdzie do zwiększenia oparów w przepływie powietrza, co ma negatywny wpływ na wydajność systemu i zwiększa zużycie prądu! A ze względu na zapowiadane podwyżki energii elektrycznej ma to znaczenie dla domowego budżetu.

Protokół konserwacji pompy ciepła

Ostateczny przebieg prac konserwacyjnych i liczba oraz rodzaj kontrolowanych elementów zależy nie od serwisanta, ale producenta, który udzielił gwarancji na dane urządzenie. Wszystkie informacje powinny znaleźć się w protokole konserwacji pompy ciepła, gdzie prace serwisowe dzieli się na trzy grupy:

  1. Ogólne prace konserwacyjne i kontrole.
  2. Kontrole techniki chłodniczej.
  3. Prace konserwacyjne na instalacji grzewczej z pompą ciepła.

Co więcej, jeśli dana pompa ciepła wykorzystuje więcej niż 3 kg czynnika chłodniczego, to oprócz protokołu powinna być prowadzona tzw. książka eksploatacji. To wynik unijnego rozporządzenia WE nr 842/2006 z 17 maja 2006 r. Ma to na celu redukcję emisji f-gazów (czyli syntetycznych czynników chłodniczych) w cyklu ich użytkowania.

Zastanawiasz się nad założeniem pompy ciepła w Warszawie, Olsztynie lub innym mieście — skontaktuj się z nami!

Call Now Button