Instalacja fotowoltaiczna a kolektory słoneczne

instalacja fotowoltaiczna kolektory słoneczne oze projekt

Często słyszymy pytanie, co jest lepsze: fotowoltaika czy solary? Wiele osób nie widzi między tymi systemami żadnej różnicy. Nawet ich nazwy często są używane zamiennie. Warto pamiętać, że instalacje fotowoltaiczne i kolektory słoneczne pełnią zupełnie odmienne funkcje.

Kolektory solarne a moduły fotowoltaiczne

Panele słoneczne, zwane potocznie solarami lub kolektorami słonecznymi, mają za zadanie wytwarzać energię cieplną z promieni słonecznych. Pozyskane przez kolektory ciepło zostanie wykorzystane do ogrzania bieżącej wody użytkowej.

Panele fotowoltaiczne natomiast czerpią energię z promieni słonecznych. Moduły fotowoltaiczne generują prąd stały, który dzięki obecności falowników przetwarzany jest na prąd zmienny. Efektem pracy paneli fotowoltaicznych jest uzyskanie energii elektrycznej, która wykorzystywana jest na bieżące potrzeby gospodarstwa domowego. Dużą zaletą posiadania systemu fotowoltaicznego jest fakt, że nadmiar nagromadzonej energii można zmagazynować do późniejszego odbioru lub, w przypadku firm, sprzedać dostawcy energii.

Dlatego wybór konkretnego systemu – fotowoltaika czy solary – zależy od naszych potrzeb. Te dwa rodzaje instalacji działają niezależnie od siebie, przynosząc różne korzyści.

Wygląd może zmylić – różnice między modułami PV a kolektorami słonecznymi

Panele fotowoltaiczne oraz kolektory słoneczne, choć z daleka wyglądają podobnie, różnią się od siebie budową. Panele, w przeciwieństwie do solarów, nie są wypełnione czynnikiem, który jest nośnikiem ciepła.

Poniżej prezentujemy najistotniejsze różnice między instalacjami fotowoltaicznymi a kolektorami słonecznymi, tzw. „solarami”.

Co wybrać – kolektory słoneczne czy moduły fotowoltaiczne?

Czy można odpowiedzieć na pytanie: „co lepiej wybrać, kolektory słoneczne czy moduły fotowoltaiczne”? Jak już wiecie są to dwie, zupełnie inne instalacje. Jeśli chcesz się zdecydować wyłącznie na jedną z nich warto rozważyć zalety oby rozwiązań. I w tym przypadku dominuje fotowoltaika. Dlaczego? Elementarna różnica polega na zastosowaniu obu technologii. Kolektory słoneczne używane są głównie do podgrzewania wody. W przypadku instalacji fotowoltaicznej, produkowana przez nią energia elektryczna może być wykorzystywana również do zasilania bojlera elektrycznego. W takim przypadku będziesz miał dostęp nie tylko do darmowej energii elektrycznej, ale również do ciepłej wody. Kolejnym czynnikiem przemawiającym za instalacją fotowoltaiczną jest możliwość jej zainstalowania niekoniecznie na dachu. Jeśli brakuje na nim miejsca, nie będzie żadnym problemem montaż instalacji na gruncie. Warto również wziąć pod uwagę, że nadprodukcja energii z elektrowni słonecznej trafia do sieci. Jak to wygląda w przypadku kolektorów słonecznych? Ciepło można wykorzystywać jedynie na bieżąco.  

Call Now Button