Instalacja fotowoltaiczna a kolektory solarne

Często słyszymy pytanie, co jest lepsze: fotowoltaika czy solary? Wiele osób nie widzi między tymi systemami żadnej różnicy. Nawet ich nazwy często są używane zamiennie.

Warto pamiętać, że instalacje fotowoltaiczne i kolektory słoneczne, pełnią zupełnie odmienne funkcje. Jakie?

Panele słoneczne, zwane potocznie solarami lub kolektorami słonecznymi, mają za zadanie wytwarzać energię cieplną z promieni słonecznych. Pozyskane przez kolektory ciepło zostanie wykorzystane do ogrzania bieżącej wody użytkowej.

Panele fotowoltaiczne czerpią energię z promieni słonecznych. Moduły fotowoltaiczne generują prąd stały, który dzięki obecności falowników przetwarzany jest na prąd zmienny. Efektem pracy paneli fotowoltaicznych jest uzyskanie energii elektrycznej, która wykorzystywana jest na bieżące potrzeby gospodarstwa domowego. Dużą zaletą posiadania systemu fotowoltaicznego jest fakt, że nadmiar nagromadzonej energii można zmagazynować do późniejszego odbioru lub, w przypadku firm, sprzedać dostawcy energii.

Dlatego wybór konkretnego systemu – fotowoltaika czy solary – zależy od naszych potrzeb. Te dwa rodzaje instalacji działają niezależnie od siebie, przynosząc różne korzyści.

Wygląd może zmylić

Panele fotowoltaiczne oraz kolektory słoneczne, choć z daleka wyglądają podobnie, różnią się od siebie budową. Panele, w przeciwieństwie do solarów, nie są wypełnione czynnikiem, który jest nośnikiem ciepła.

Poniżej prezentujemy najistotniejsze różnice między instalacjami fotowoltaicznymi a kolektorami słonecznymi, tzw. „solarami”.