Firmy prosumentami już w 2019 roku!

fotowoltaika wykonawca oze projekt

Wszystko wskazuje na to, że jeszcze w 2019 r. przedsiębiorcy będą mogli rozliczać się z zakładami energetycznymi z produkcji energii w bardzo korzystnym systemie opustów.

Teraz system opustów dotyczy wyłącznie mikroinstalacji fotowoltaicznych (o mocy do 50 kW), produkujących energię zużywaną na potrzeby własne, niezwiązane z wykonywaną działalnością gospodarczą.

Opust pozawala prosumentom na bezgotówkowe rozliczenie energii elektrycznej. Wyprodukowany prąd w pierwszej kolejności jest zużywany na bieżące potrzeby, a nadwyżki są automatycznie magazynowane w zakładzie energetycznym. Prosument ma rok  na odebranie swoich nadwyżek prądu. Obecnie przy instalacjach o mocy do 10 kW, prosument za 1 kWh zmagazynowany w sieci odbierze 0,8 kWh, przy instalacjach 10-40 kW, wróci do niego 0,7 kWh.

Taki sposób rozliczeń pozwala całkowicie zaspokoić roczne potrzeby energetyczne domów, gospodarstw, a w niedalekiej przyszłości również firm.

W Sejmie trwają prace nad nowelizacją ustawy o OZE, mające włączyć przedsiębiorstwa w krąg prosumentów. Wspomniane zmiany będą realizowane w ramach programu Energia Plus. Według osób zaangażowanych w program, pierwsze efekty zmian prawnych poznamy  jesienią tego roku.

Przedsiebiorcy_prosumentami

Call Now Button