Fotowoltaika, czyli pozyskiwanie energii słonecznej

fotowoltaika oze projekt

Prawie 150 milionów kilometrów od Ziemi znajduje się najjaśniejsza gwiazda na naszym niebie – Słońce. Bez przerwy oddziałuje na naszą planetę i wywiera ogromny wpływ na każdą formę życia. Od początku istnienia Ziemi rola Słońca jako życiodajnej siły jest niezmienna. Co takiego dzieje się na powierzchni tej gwiazdy, że jest w stanie emitować tak wiele energii cieplnej oraz tak silne światło, przez które nie możemy spojrzeć na nią gołym okiem?

Promieniowanie słoneczne – potężna energia gwiazdy

Słońce jest 109 razy większe od Ziemi i jest olbrzymim reaktorem termojądrowym. Na powierzchni gwiazdy nieustannie zachodzą reakcje chemiczne, w których wodór przemienia się w hel. W ciągu jednej sekundy słońce przetwarza 620 milionów ton tego pierwiastka. Efektem tych gwałtownych zjawisk jest emisja docierającego do Ziemi promieniowania elektromagnetycznego.

Promieniowanie słoneczne składa się z podczerwieni, światła widzialnego oraz ultrafioletu. Skład chemiczny naszej atmosfery sprawia, że fale te są rozpraszane lub pochłaniane i docierają do powierzchni Ziemi w około 50%. Dzięki promieniowaniu bezpośredniemu i także rozproszonemu może zachodzić zjawisko fotowoltaiczne, czyli zjawisko fizyczne polegające na powstaniu siły elektromotorycznej w ciele stałym pod wpływem promieniowania świetlnego.

Era fotowoltaiki

Dziś, dzięki rozwojowi technologii opartej na efekcie fotowoltaicznym umiemy w małej skali ujarzmić niewyobrażalnie wielką energię słońca – gromadzić i wykorzystywać ją do własnych celów i potrzeb. Niestety wciąż pozyskujemy tylko niewielki ułamek tego, co dociera do naszej planety. Słońce nieustannie wysyła nam energię 8000 razy większą od energii zużywanej przez wszystkie urządzenia elektryczne na całym świecie w każdej chwili.

Wytwarzanie prądu poprzez spalanie węgla przyczynia się do niebezpiecznego dla ludzi poziomu smogu, niszczenia roślin i naturalnych środowisk zwierząt. W świetle wymienionych wyżej korzyści i zagrożeń, pozyskiwanie energii elektrycznej z innych źródeł niż odnawialne wydaje się być przestarzałe i nieodpowiedzialne. Warto zatem pamiętać, że każda instalacja fotowoltaiczna wykorzystująca energię Słońca, to krok ku lepszej kondycji całego świata – naszej Ziemi.

Call Now Button