Dofinansowanie do pompy ciepła w 2022 roku – jak się o nie ubiegać?

pompa ciepła dofinansowanie oze projekt

Polski rząd chętnie promuje działania związane z redukcją smogu i odnawialnymi źródłami energii np. instalacją pomp ciepłą. Dlatego też w ramach II edycji programu “Czyste Powietrze” możesz otrzymać nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych dotacji, jeśli wybierzesz ekologiczną alternatywę dla konwencjonalnych metod ogrzewania domu. Jak ubiegać się o to dofinansowanie do pompy ciepła? Tego dowiecie się z naszego materiału. Ponadto przedstawiamy również pozostałe dofinansowania do pompy ciepła obowiązujące w 2022 roku. Sprawdźcie, ile i w jaki sposób można otrzymać pieniądze na inwestycję.

Pompa ciepła dofinansowanie 2022 – dla kogo?

Pompy ciepła z roku na rok cieszą się rosnącą popularnością. Ten trend jest w pełni zrozumiały, ponieważ jest to w pełnie ekologiczne źródło ciepła, które jest nie tylko komfortowe w obsłudze, ale również generuje ogromne oszczędności względem tradycyjnych pieców na paliwa stałe. Istotne znacznie ma także liczba dofinansowań, które obowiązują na zakup oraz montaż omawianych urządzeń. Pozwalają one bowiem skutecznie zminimalizować całkowity koszt inwestycji. Kto może ubiegać się o środki na wymianę lub instalację nowego źródła ciepła? W tym przypadku programy skierowane są głównie do Klientów indywidualnych, ale nie tylko. O dofinansowanie na pompę ciepła w 2022 roku mogą ubiegać się zatem właściciele i współwłaściciele nieruchomości, które zostały już wybudowane i poddawane są obecnie termomodernizacji. Dotacje obowiązują także osoby, które dopiero są na etapie budowy nowego domu. Jeśli chodzi o pozostałe grupy Klientów to o wsparcie mogą ubiegać się także przedsiębiorcy. W tym przypadku dodatkowe środki na inwestycję dedykowane są zarówno właścicielom jednoosobowych działalności gospodarczych, jak i małych, średnich oraz dużych przedsiębiorstw. Ponadto istnieją również specjalne programy skierowane do rolników. Warto także zaznaczyć, że o dofinansowanie na zakup pompy ciepła mogą ubiegać się także jednostki samorządu terytorialnego oraz państwowe jednostki budżetowe, a nawet kościoły i związki wyznaniowe. Jeśli zatem chcecie skorzystać z programów dotacyjnych, zapoznajcie się z przygotowanym przez nas materiałem, w którym w jednym miejscu zebraliśmy wszystkie obowiązujące w 2022 roku programy dofinansowujące zakup oraz montaż pompy ciepła. Sprawdźcie, o jakie środki możecie się ubiegać, ile pieniędzy Wam przysługuje, a także dowiedzcie się, jak je zdobyć.

Zmiany w dofinansowaniach do pomp ciepła w 2022 roku

2022 jest rokiem, w którym rząd wprowadził kilka zmian w obowiązujących programach dofinansowujących zakup pomp ciepła. Na szczęście każda z nich jest korzystna dla osób ubiegających się o wsparcie. Jakie zmiany zatem nastąpiły? Pierwsza i jedyna z nich paradoksalnie dotyczy programu… Mój Prąd. W jego najnowszej edycji wsparciem objęte zostały bowiem pompy ciepła typu powietrze/woda tj. pompa ciepła do c.w.u. + zasobnik c.w.u. lub pompa ciepła do c.w.u. ze zintegrowanym zasobnikiem. Warto jednocześnie zaznaczyć, że wsparcie dotyczy także innych elementów wykorzystywanych podczas montażu tego rodzaju źródła ciepła. Inwestorzy mogą bowiem ubiegać się o środki między innymi na zasobniki c.w.u zasilane przez pompę ciepła lub bufory ciepła zasilane przez pompę. O jakich jeszcze zmianach dotyczących dofinansowań w 2022 roku warto wiedzieć? Bezpośrednie i istotne z punktu widzenia Inwestorów korekty na tym w zasadzie się kończą. Warto jednak zaznaczyć, że powstały nowe programy, które są swego rodzaju rozwinięciem tych, które obowiązywały dotychczas. Chodzi konkretnie o Moje Ciepło, a także Czyste Powietrze Plus. Więcej na ich temat piszemy w dalszej części materiału.

Pompy ciepła – dotacje 2022

Jak już wspomnieliśmy, rząd oraz samorządy przygotowały wiele form dotacji zakupu oraz montażu omawianych źródeł ciepła. Jakie zatem konkretnie istnieją dofinansowania do pompy ciepła w 2022 roku? Obecnie Inwestorzy mogą skorzystać z następujących programów:
 • Czyste Powietrze,
 • Czyste Powietrze Plus,
 • Moje Ciepło,
 • Agroenergia,
 • Energia Plus.
Szczegółowe informacje na temat każdego z wymienionych dofinansowań znajdziecie poniżej. Uwzględniają one między innymi beneficjentów programów, maksymalny poziom wsparcia, a także instrukcję, w jaki sposób można ubiegać się o przyznanie środków.

Czyste powietrze – najpopularniejsze dofinansowanie do pompy ciepła w 2022 roku

Czyste Powietrze” to jeden z największych programów promujących wymianę źródeł ciepła na te bardziej ekologiczne. Jego podstawowym celem jest poprawa jakości powietrza wokół nas i zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, o których cały czas głośno się mówi.

Za tą formą dofinansowania stoi Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Program cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem – nie dziwi więc fakt, że co roku uruchamiane są nowe nabory wniosków. Obowiązująca obecnie edycja “Czystego Powietrza” umożliwia ubieganie się o wyższe dofinansowanie do pompy ciepła tym osobom, których dochody są na stosunkowo niskim poziomie. Złożyć wniosek jest zdecydowanie warto, ponieważ dotacja w zwiększonej wysokości może wynieść nawet 37 000 zł!

Jednym z warunków otrzymania dofinansowania jest montaż pompy ciepła wskazanej na liście urządzeń ZUM. Jest ona stale aktualizowana. Znajdują się na niej różne rodzaje pomp ciepła. Nawet jeśli dany model nie figuruje w zestawieniu a spełnia wymagania programu, nadal istnieje szansa na uzyskanie dofinansowania.

Dofinansowanie do pomp ciepła w 2022 roku z programu Czyste Powietrze – warunki podstawowe

Aby uzyskać dotację na pompę ciepła, należy najpierw spełnić kilka wymagań. Do skorzystania z programu uprawnieni są:

 • właściciele lub współwłaściciele budynków jednorodzinnych,
 • właściciele lub współwłaściciele wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą (np. domy “bliźniaki”).

Kolejnym ważnym warunkiem umożliwiającym otrzymanie dofinansowania jest związany z bezpośrednio z kwestią dochodów. W przypadku dotacji do pierwszego progu tj. do 25 000 zł roczny dochód wnioskodawcy nie może przekraczać 100 000 zł. Kwota świadczenia w zwiększonej wysokości (maksymalnie 32 000 zł) została wprowadzona z myślą o mniej zamożnych wnioskodawcach. W tym przypadku przeciętny miesięczny dochód nie może przekraczać:

 • 1 400 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym,
 • 1 960 zł dla gospodarstw jednoosobowych.

Dodatkowo jeśli prowadzimy działalność gospodarczą, przychód nie może przekraczać 30 minimalnych wynagrodzeń za pracę – w innym wypadku dotacja w zwiększonej wysokości nie przysługuje.

WAŻNE! W programie “Czyste Powietrze” można otrzymać dodatkowe 5 000 zł (zarówno w pierwszym, jak i drugim progu) na fotowoltaikę. Stąd maksymalna kwota 37 000 zł.

Warto także wspomnieć o tym, że wsparcie można otrzymać na projekty zakończone, w trakcie realizacji lub te, które jeszcze się nie rozpoczęły. Należy jednak pamiętać, że w rozliczeniu uwzględnia się koszty poniesione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku i nie wcześniej niż 15.05.2020 r. Montaż pompy ciepła należy skończyć w terminie do 30 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie.

Czyste Powietrze Plus w 2022 roku

Jednym z programów, który został uruchomiony w 2022 roku jest wspomniane wcześniej Czyste Powietrze Plus. Nieprzypadkowo jego nazwa jest podobna do tego, który szczegółowo opisaliśmy powyżej. Na czym polegają zatem różnicy pomiędzy obiema formami wsparcia? W tym przypadku środki przyznawane są jedynie osobom najuboższym i trafiają one do kieszeni Polaków jeszcze przed rozpoczęciem inwestycji. — Istotą tego programu jest to, że dajemy przedpłatę, czyli uruchamiamy dotację jeszcze przed rozpoczęciem inwestycji, co pomoże osobom najuboższym. Tym, którzy chcą wymienić piec w swoim domu, ale często nie mają pieniędzy, żeby podjąć się takiej inwestycji z własnych środków — wyjaśniła podczas konferencji prasowej Anna Moskwa, minister klimatu i środowiska. W tym przypadku maksymalny poziom wsparcia wynosi 79.000 zł w przypadku inwestycji obejmujących zakup i montaż pompy ciepła gruntowej, powietrze/woda lub powietrze/powietrze z instalacją PV. Aby móc ubiegać się o dofinansowanie należy być właścicielem lub współwłaścicielem nieruchomości, a przeciętne miesięczne wynagrodzenie musi oscylować na poziomie:

 • do 1564 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym oraz do 2189 zł w gospodarstwie jednoosobowym (próg podstawowy),
 • do 900 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym oraz 1260 zł w gospodarstwie jednoosobowym (próg podwyższony).

Wnioski o środki z omawianego programu należy składać wyłącznie za pośrednictwem generatora wniosków o dofinansowanie NFOŚiGW.

Moje Ciepło w 2022 roku

Moje Ciepło to kolejny z programów, który jest formą rządowego wsparcia osób, które zdecydują się na montaż pompy ciepła. Na czym on dokładnie polega? W tym przypadku, w odróżnieniu od Czystego Powietrza, środki dedykowane są osobom, które są dopiero na etapie budowy domu. Warto jednak zaznaczyć, że pieniądze trafią jedynie do tych Inwestorów, których nieruchomość spełnia warunki podwyższonego standardu energetycznego. Jeśli chodzi o konkretne liczby to w tym przypadku beneficjenci mogą ubiegać się o zwrot trzydziestu procent kosztów kwalifikowanych projektu, ale nie mogą one przekraczać dwudziestu jeden tysięcy złotych w przypadku jednostek gruntowych oraz siedmiu w przypadku pomp powietrznych. Całkowity budżet programu wynosi 600 milionów złotych. W tym przypadku wnioski przyjmowane są w trybie ciągłym aż do 2026 roku lub do wyczerpania puli środków i można je składać wyłącznie elektronicznie, za pomocą Generatora Wniosków o Dofinansowanie (GWD), który dostępny jest na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Agroenergia w 2022 roku

Agroenergia jest programem, który w odróżnieniu od poprzednich dedykowany jest wyłącznie rolnikom. Grupa ta może otrzymać wsparcie między innymi na zakup pompy ciepła, ale nie tylko. Dotacja obejmuje także inne odnawialne źródła energii w tym instalacje fotowoltaiczne, rozwiązania hybrydowe w postaci pomp ciepła i instalacji fotowoltaicznych, a także magazyny energii. Istotne jest jednak, że beneficjentem może zostać jedynie osoba, która:

 • posiada status osoby fizycznej z prawem własności lub prawem dzierżawy nieruchomości rolnych i prowadzi gospodarstwo osobiście od minimum roku od rozpoczęcia starań o dofinansowanie,
 • posiada status osoby prawnej, która jest właścicielem lub dzierżawcą gruntów i przez co najmniej rok prowadzi działalność rolniczą lub działalność gospodarczą w zakresie usług rolnych.

Warto zaznaczyć, że Agroenergia w 2022 roku wyklucza jednoczesne skorzystanie z dotacji z Czystego Powietrza lub Mojego Prądu, a beneficjent nie może rozpocząć inwestycji przed przystąpieniem do programu. Po jej realizacji musi z kolei użytkować dofinansowaną instalację przez minimum trzy lata.

O jaką konkretnie kwotę można się ubiegać? W przypadku instalacji fotowoltaicznych o mocy 10-30 kW jest to 15 000 zł. Elektrownie słoneczne, których moc oscyluje w przedziale 30-50 kW mogą być dofinansowane kwotą 25 000 zł. W przypadku montażu pompy ciepła, na konto rolnika może trafić dodatkowe 10 000 zł. Aby skorzystać z programu należy przejść do strony WFOŚiGW oraz pobrać z niej i uzupełnić wniosek. Gotowy dokument w formacie PDF należy wysłać poprzez Portal Beneficjenta znajdujący się na tej samej stronie. Oprócz tego konieczne jest także jego wydrukowanie, podpisanie i wysłanie do najbliższego względem miejsca zamieszkania oddziału WFOŚiGW.

Energia Plus w 2022 roku

Kolejną grupą Inwestorów, którzy mogą ubiegać się o dotację zakupu oraz montażu pompy ciepła są przedsiębiorcy. W tym przypadku Energia Plus w 2022 roku dedykowana jest zarówno właścicielom jednoosobowych działalności gospodarczych, jak i małych, średnich oraz dużych przedsiębiorstw. Warto jednocześnie zaznaczyć, że program dotuje nie tylko źródła ciepła, ale także instalacje fotowoltaiczne. O jakie konkretnie środki można się ubiegać? Z omawianego programu właściciele firm mogą uzyskać pożyczkę do 85 proc. kosztów, ale nie mniejszą niż pół miliona złotych i nie większą niż trzysta milionów. Oprócz tego możliwe jest także otrzymanie dotacji na poziomie pięćdziesięciu procent kosztów inwestycji. Nabór wniosków trwa w trybie ciągłym do 16 grudnia 2022 roku lub do wyczerpania środków w budżecie. Można je składać wyłącznie w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków o Dofinansowanie.

Dofinansowanie do pompy ciepła w 2022 roku – zdobędziemy je dla Ciebie!

Choć w teorii ubieganie się o dofinansowanie do pomp ciepła może być proste, rzeczywistość często weryfikuje takie założenia. Wnioski o dotacje na stosunkowo duże kwoty muszą być szczegółowe, co może utrudniać jego poprawne wypełnienie. Dodatkowo na uzyskanie pieniędzy z programu należy poświęcić czas. Każdy, kto choć raz musiał załatwić jedną ze spraw urzędowych wie, że niekiedy cały proces jest skomplikowany i staje się źródłem frustracji.

OZE Projekt to jedna z tych firm, która dba o swoich inwestorów. Dlatego też jeśli skorzystasz z naszych usług, nie musisz martwić się o kwestię ubiegania się o dofinansowanie na pompę ciepła czy fotowoltaikę – zrobimy to za Ciebie! Pomagamy inwestorom w otrzymaniu zarówno dotacji, jak i wszelkiego rodzaju ulg. Nie tylko jeśli chodzi o program “Czyste Powietrze”, ale też “Zlikwiduj Kopciucha” (Warszawa), ulgę termomodernizacyjną, ulgę w podatku rolnym, “Mój Prąd” czy ulgę inwestycyjną.

Call Now Button